Peltoskannaus

Peltoskannaus-logo

Hankkijan peltoskannaus tuo uuden ulottuvuuden tarkastella peltolohkojen tilaa. Skannauksen avulla selvitetään maalajitteiden, multavuuden sekä ravinteiden vaihtelu peltolohkolla. Tulokset tulevat visuaalisina karttoina ja näiden pohjalta selvitetään mahdollisia kehityskohteita peltolohkolla.

Videot

Näistä ilmoitimme