Peltoskannaus

Hankkijan peltoskannaus tuo uuden mahdollisuuden peltolohkojen tarkasteluun. Sen avulla saadaan lisää näkemystä viljelysuunnitteluun sekä tuotantopanosten tarkempaan kohdistamiseen.

Hankkijan Älykäs maatila – Peltoskannaus

Kohdenna tuotantopanokset tarkemmin ja saa parempaa vastetta

Jokainen neliömetri pellolla on tärkeä. Tunnetko peltosi? Millainen tilanne on pH:n tai ravinteiden osalta peltolohkojen sisällä? Miten kohdentaa tuotantopanokset tarkemmin peltolohkojen sisällä? Hankkijan peltoskannaus on digitaalinen ratkaisu peltojen maan rakenteen ja ravinnepitoisuuksien kartoitukseen.

Käyttämämme SoilOptix® High Definition -peltoskannausjärjestelmä lukee maaperän tuottamia gammasäteitä. Ottamalla noin 825 mittauspistettä hehtaarilta antaa peltoskannaus monipuolisen kuvan pellon maaperän tilasta. Skannauksen jälkeen otetut fyysiset maaperänäytteet integroidaan gammaspektrometrin mittaamiin tuloksiin. Nämä tiedot muutetaan visuaalisiksi kartoiksi joiden avulla voit yhdessä Hankkijan asiantuntijamyyjän kanssa lähteä etsimään peltolohkojen kehityskohteita. Tuloksia voidaan hyödyntää toimenpiteen ja kone kannan salliessa myös mahdollisten levityskarttojen tekemiseen.

Hankkijan peltoskannaus
Tietoa peltoskannauksesta
Videot
Julkaisut