Peltoskannauspalvelu
Tuotekoodi: HJAPELTOSKA

Peltoskannauspalvelu

Tuotekoodi: HJAPELTOSKA

Tuotekuvaus

Jokainen neliömetri pellolla on tärkeä. Tunnetko peltosi? Millainen tilanne on pH:n tai ravinteiden osalta peltolohkojen sisällä? Miten kohdentaa tuotantopanokset tarkemmin peltolohkojen sisällä? Hankkijan peltoskannaus on digitaalinen ratkaisu peltojen maan rakenteen ja ravinnepitoisuuksien kartoitukseen.

 • SoilOptix gammaspektrometri rekisteröi noin 825 mittauspistettä hehtaarilta
 • Peltoskannaus palvelun perusteella saadaan luotua visuaaliset kartat
 • Karttojen perusteella etsitään peltolohkojen kehityskohteet
 • Tuotantopanosten kohdentaminen entistä tarkemmin lohkon sisällä
 • Mahdollisuus hyödyntää skannauskarttoja myös levityskarttojen teossa

Hankkijan peltoskannaus tuo uuden mahdollisuuden peltolohkojen tarkasteluun, jonka avulla saadaan lisää näkemystä viljelysuunnitteluun sekä tuotantopanosten tarkempaan kohdistamiseen.

Käyttämämme SoilOptix® High Definition - peltoskannaus järjestelmä lukee maaperän tuottamia gammasäteitä. Ottamalla noin 825 mittauspistettä hehtaarilta antaa peltoskannaus monipuolisen kuvan pellon maaperän tilasta. Skannauksen jälkeen otetut fyysiset maaperänäytteet integroidaan gammaspektrometrin mittaamiin tuloksiin. Nämä tiedot muutetaan visuaalisiksi kartoiksi joiden avulla voit yhdessä Hankkijan asiantuntijamyyjän kanssa lähteä etsimään peltolohkojen kehityskohteita. Tuloksia voidaan hyödyntää toimenpiteen ja kone kannan salliessa myös mahdollisten levityskarttojen tekemiseen.

Peltoskannauksesta saatavat tulokset:
 • pH
 • Maan savi, hieta sekä hiesu pitoisuudet %-osuuksina
 • Maan multavuus %
 • Ravinteet: fosfori (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), kupari (Cu), sinkki (Zn), boori (B)

Palvelu on tehty mahdollisimman helpoksi tilaajalle.
 • Tilauksen yhteydessä kerätään tarvittavat tiedot skannauksen suorittamista varten
 • Ennen skannauksen aloitusta sinuun otetaan yhteyttä aikataulusta. Tilaajan ei ole välttämätöntä olla mukana skannauksessa
 • Peltoskannauksen tulokset analysoidaan
 • Tulosten ja kehitys kohteiden läpikäynti tilaajan kanssa
 • Palvelu on tilattavissa asiantuntijamyyjältäsi

Peltoskannaus ja ympäristökorvaus: haethan tukea vasta, kun olet saanut lopulliset tulokset.