Peltojen skannausta läpi Suomen

Peltoskannauskausi on päättymässä. Menneellä kasvukaudella koettiin laaja kirjo sääolosuhteita, jotka vaikuttivat peltoskannauksen toteuttamiseen. Peltoskannauksia tehtiin emolehmä-, lypsykarja-, vihannes- ja viljatiloilla lähes kaikkialla Suomessa Lappia lukuun ottamatta.

Peltoskannauksen valmistelussa voidaan yhdistää peltolohkoja, jolloin vierekkäiset peltolohkot ajetaan samaan skannaukseen. Vieri vieressä olevien peruslohkojen tuloksia on helpompi tarkastella yhtenä karttana. Lohkojen yhdistäminen myös sujuvoittaa skannauksen toteuttamista. Tämän vuoden skannauksissa lohkojen yhdistämistä tehtiin monella tilalla.

 
Peltoskannaus hieman pilvisenä kesäpäivänä


Peltoskannaukset aloitettiin maaliskuussa Varsinais-Suomesta heti lumien sulettua ja sieltä jatkettiin muualle Lounais-Suomeen. Kuluneen vuoden kevät oli kohtalaisen märkä, joten lätäköillä olevat, mönkijää kantamattomat pellot jäivät odottamaan skannausta myöhempään ajankohtaan.

Peltoskannaukset keskittyivät yleisesti ottaen Etelä-Suomeen, mutta kesän tullen skannauksia tehtiin myös muualla Suomessa Pohjois-Karjalaa myöten. Skannaukset etenivät hyvin kesän lämmössä välillä varjossa huilien. Kesän skannauksissa haasteena oli kuivuus, sillä varsinkin kuivalta savimaalta maanäytteenotto hidastui huomattavasti. Syksyllä skannaukset etenivät hyvää vauhtia sänkipelloilla.

 

Skannaustulokset

 

Peltoskannauksen tuloksena saadaan ravinnekartat, joista nähdään peltolohkon sisäiset eroavaisuudet. Tulokset käydään läpi asiakkaan kanssa arvioiden pellon mahdollisia kehityskohteita. Jokainen pelto on uniikki ominaisuuksiensa suhteen, mutta usein esiin nousseita kehityskohteita ovat pH, multavuus, kalium sekä mangaani. Näiden lisäksi keskusteluissa on noussut esille kalsium ja magnesium, ja näiden välistä suhdetta hyödyntäen olemme voineet valita parhaan kalkitustuotteen asiakkaidemme pelloille.


Peltoskannauksella kartoitetaan

● pH
● Maaperän multavuus-%
● Ravinteet: P, K, Ca, Mg, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Na, CEC
● Pellon savi-, hieta- ja hiesupitoisuudet %-osuuksina


Teksti: Aleksi Kärnä

Liittyvät tuotteet