Älykäs maatila

Teksti: Teemu Helkala ja Samu Vuorela

Hankkijan Älykäs maatila

Alati kehittyvän teknologian myötä markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja. Valtava määrä tietoa, uudet termit ja uuden asian tuoman hyödyn selvittäminen tuovat haasteensa kärryillä pysymiseen. Tuomme järjestystä sekasortoon!

Oletko halunnut perehtyä täsmäviljelyn saloihin? Löytyykö pintalevittimestäsi, ruiskustasi, kylvölannoittimestasi tai muusta työkoneestasi määränsäätö- tai lohkoautomatiikka, onko puimurissasi tai ajosilppurissasi satokartoitus? Etsitkö parasta mahdollista sääolosuhdetta ja ajoitusta pellolla toimimiseen? Tiedätkö peltolohkojesi multavuuden ja ravinteiden tilanteen? Haluatko seurata tarkasti rehuruokinnan vaikutuksia eläinten hyvinvointiin ja kustannuksiin? Haluatko ottaa kaiken irti tulevasta ympäristötukiohjelmasta?

Hankkijan Älykäs maatila -konsepti nivoo yhteen eri liiketoimintojen osaamisen; tuotantopanos-, kone- sekä rehukaupan osaajat yhdistävät voimansa tarjotakseen asiakkaiden päätöksenteon tueksi Hankkijan huippuosaamisen ja tietotaidon uusien menetelmien ja teknologioiden käyttöönottoon maatilalla. Älykkään maatilan alle sulautuu jo tutuiksi tulleiden sääasemapalvelun ja peltoskannauksen lisäksi paljon muuta. Älykäs maatila palvelee erilaisia maatiloja: viljan- tai nurmenviljelytila, nauta-, sika-, tai siipikarjatila – me olemme kumppanisi.

Älykkään maatilan starttipaketti

Hankkijan Älykäs maatila starttipaketti

Starttipaketti sisältää tilakohtaisen kartoituksen ja suunnittelun maatilan kanssa, jossa luodaan polku tulevaisuuteen. Pyydämme esitietoina nykyisen tuotantosuunnan, konekannan sekä olemassa olevat ruokintaratkaisut. Kartoituskeskustelun pohjalta muodostamme suunnitelman, jonka pohjalta maatilalla on kokonaiskäsitys tilalle soveltuvista uusista ratkaisuista. Konekannan ja tavoitteiden perusteella tehdään ehdotus investoinneista, joilla saat suurimman hyödyn myös uutta ympäristötukikautta silmällä pitäen.

Hankkijan peltoskannaus

Hankkijan Älykäs maatila peltoskannaus

Hankkijan peltoskannaus tuo uuden ulottuvuuden tarkastella peltolohkojen tilaa. Skannauksen avulla selvitetään maalajitteiden, multavuuden sekä ravinteiden vaihtelu peltolohkolla. Tulokset tulevat visuaalisina karttoina ja näiden pohjalta selvitetään mahdollisia kehityskohteita peltolohkolla.

Satokarttojen tulkinta ja levityskarttojen teko

Hankkijan Älykäs maatila satokartta

Satokartta antaa satomäärän ja -vaihtelun perusteella tietoa peltolohkosta, jota voidaan jalostaa. Mikäli satokarttatieto on tähän mennessä ollut lähinnä muisto menneestä kasvukaudesta, olisi se nyt hyvä ottaa työkaluksi viljelyn kehittämiseen. Esitietona pyydämme käsiteltävän lohkon satokartan, jonka perusteella rakennamme toimintasuunnitelmaa lohkolle seuraaviksi vuosiksi. Tavoitteena on saada satotasovaihteluita tasattua.

Kasvuston satopotentiaali peltolohkolla saattaa vaihdella eri syistä. Onko lohkolla rakenteellisia ongelmia, vaihtelevatko maalajit vai vaikuttavatko kasvukauden olosuhteet sadonmuodotukseen? Tuotantopanoksia tulisi käyttää resurssitehokkaasti niin, että niistä saadaan mahdollisimman suuri hyöty. Apuna tässä on erilaiset levityskartat. Ne voivat pohjautua Hankkijan peltoskannauksen tuloksiin, satelliittien tuottamaan kasvustodataan, satokartoitukseen tai viljelijän omaan tietoon. Näiden perusteella voidaan tehdä esimerkiksi täsmäkalkitusta, kohdistaa lannoitusta tarkemmin lohkolla sekä tehdä jaettua lannoitusta. Pyritään saamaan paras hyöty sijoitetusta pääomasta, joka varsinkin tällä kasvukaudella korostuu.

Augmenta

Hankkijan Älykäs maatila augmenta

Maailman ensimmäinen kamerapohjainen kasvustosensori, Augmenta on kevään kuuma peruna älykkäässä viljelyssä. Täysin automaattinen järjestelmä ohjaa ruiskun tai pintalevittimen määränsäätöä ja lohkoautomatiikkaa kasvuston tilan mukaisesti. Augmenta on yhteensopiva ISOBUS-laitteiden kanssa, ja lisäksi sen voi jälkiasentaa määränsäädöllä varustettuihin työkoneisiin. Pilvipalvelun kautta hallinnoit ja tarkastelet peltolohkojesi tilaa skannauksen jälkeen, ja saat lisäksi suoraa tietoa tuotantopanossäästöistä.