EKM-Tuotosturva takaa tyytyväisyyden

Kampanja-aika 15.9.-15.12.2021.

Hankkija takaa uudelle EKM-rehusarjalleen ainutlaatuisen EKM-Tuotosturvan. Kaikille uusille EKM-rehujen käyttäjille taataan, että lypsylehmien keskimääräinen päivätuotos nousee vähintään +1 kg EKM. Nousu voi tapahtua joko lisääntyneenä maitomääränä tai maidon pitoisuuksien nousuna seurantajakson aikana.

Sisältö

EKM-Tuotosturva varmistaa, että EKM-rehuihin siirtyminen on asiakkaalle riskitöntä. Tuotosturva takaa, että tilan energiakorjattu maitotuotos nousee 4 viikon aikana +1 EKM kg/lehmä lähtötasoa korkeammalle. Jos tuotos ei nouse seurantajakson aikana +1 EKM kg/lehmä/pv, EKM-Tuotosturva korvaa tilan aikaisemmin käytetyn ja nykyisen rehun hintaeron (alv 0 %), mikäli rehun hinta on kalliimpi kuin aikaisemin käytetyn rehun hinta.

Hintavertailu suoritetaan seurantajakson alkupäivän hintatasoilla. Korvaustilanteissa asiakas on velvollinen esittämään aikaisemmin käyttämänsä rehun ostolaskun, josta selviää rehun todellinen rahditon hinta. Korvaus suoritetaan hinnanalennuksena seuraavan rehutilauksen yhteydessä. Hyvityksen voi saada vain tilattua EKM-tuotetta vastaavasta määrästä ja hyvityksen voi saada vain kerran. Keskituotostarkasteluun ei lueta mukaan sairastuneiden eläinten tuotostietoja.

Ehdot

 • Asiakas vaihtaa nykyisen rehun EKM-rehuihin (EKM-Krossi 1, EKM-Krossi 2, EKM-Energy, EKM-Krono)
 • Asiakas ei ole käyttänyt seuraavia tuotteita välittömästi ennen yllä mainittuihin EKM-rehuihin siirtymistä:
  • EKM-rehuja, Auto-Krossi III, Auto-Krossi IV, Energia-Krono

 • Asiakas sitoutuu käyttämään Hankkijan laatimia ruokintasuunnitelmia
 • Asiakas sitoutuu luovuttamaan maidontuotannon määrää ja pitoisuuksia koskevat tiedot ruokintajaksolta ja sitä edeltäneeltä kahden viikon ajalta Hankkija Oy:n tietoon. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön ilman asiakkaan suostumusta.
 • Jokaisen toimitettavan rehuerän saapuessa annostelulaitteet on tilalla kalibroitava
 • EKM-rehut otetaan käyttöön viimeistään 15.12.2021

Mittausmenetelmät
 • Asiakas ei voi vaatia hyvitystä mikäli sopimuskauden jälkeen jatkaa EKM-rehujen käyttöä
 • Maitomäärä mitataan meijeriin toimitetusta maidosta lypsyssä olevaa lehmää kohden, pois lukien sairaat lehmät. Tilan velvollisuus on osoittaa, että eroon otettu maitomäärä ei ole kasvanut aikaisemmasta tasosta.
  • Energiakorjatun maitotuotoksen laskukaava: ekm (kg) = maitotuotos (kg) × (383 × rasva-% + 242 × valk-% + 783,2) / 3140

 • Tuotetut maitolitrat ja pitoisuudet tarkistetaan Hankkija Oy:n ruokinta-asiantuntijan kanssa ja ulkopuoliseen tahoon turvaudutaan mikäli on tarvetta
 • Asiakas on velvollinen ilmoittamaan 4 viikon kuluessa rehun käyttöön otosta mikäli ei ole tyytyväinen tuotteen tuotantovaikutukseen. Jos asiakas ei ilmoita 4 viikon kuluessa tyytymättömyyttään, korvausvelvollisuus raukeaa
 • Korvausvelvollisuus raukeaa, jos säilörehu on vaihtunut laadullisesti tai ravintoarvoiltaan huonompaan seurantajakson aikana.