Foderbilschaufförerna tackar när körrutterna och gårdsplanerna är väl sandade

Hankkija, foder

Föret är varierande just nu. Du ser väl till att körrutterna och gårdsplanerna är vinterunderhållda och sandade.

Vi ber er beakta följande allmänna faktorer gällande fodersilor och lossningsförhållandena:

• Förhållandena för avlastningen av foderlasset ska ordnas så att chauffören inte behöver röra sig i djurutrymmena och att chauffören behöver röras sig på området så litet som möjligt.

• Avståndet mellan avlastningsstället och silon ska vara högst 6-8 m. Vid längre avstånd går fodergranulaten sönder och fodret blir mer mjöligt.

• Silon ska skyddas mot direkt och gassande solljus, som värmer upp silons sidor. Då silon blir varm bildas det kondens i silons innerdelar.

• Silon ske rengöras mellan foderpartierna, minst en gång om året. Silon rengörs mekaniskt med borste, vid behov kan rengöringen effektiveras med ett torrdesinficeringsmedel. Silon ska inte tvättas med vatten om man inte kan vara säker på att den hinner torka ordenligt innan det nya foderpartiet kommer.

• Dammfiltret i silons utluftsventil ska rengöras regelbundet, om filtet är tilltäppt gör det att påfyllningen av silon sker långsammare vilket gör att fodergranulaten går sönder.

• Om man misstänker att det på gården förekommer en smittsam djursjukdom som kan spridas med foderbilen ska man informera foderbilens chaufför och Hankkija om detta så att de kan vidta åtgärder för att förhindra att sjukdomen sprids till andra gårdar.

• Du märker väl ut fodersilona på ett ändamålsenlig och entydigt sätt så att fodrets spårbarhet kan garanteras.

• Minsta leveransparti för foder i lösvikt är 3 ton.