Beställ nötkreaturens mineraler och vitaminer nu, få Hundbacka-muggar på köpet!

Mauri Kunnas, Korök.

"Kom Hejan, kom Klara" - klangen från koskällan kunde höras på långt håll när Hejan och Klara och de andra korna i flocken kom för att mjölkas. Gårdend barn hade redan i god tid tuttat eld på korökarna för att skrämma bort irriterande flugor och bromsar. Ju tätare rök, desto bättre kunde korna stilla sig till mjölkningen.

Det har gått många årtionden sedan korökarnas tid, men fortfarande känner man sina kor vid namn, och sköter väl om att korna har det bra. Mjölkkornas medelproduktion har under de senaste sextio åren ökat +7000 kg och är nu på en nivå på ca 10 000 kg. De mest högproducerande korna producerar över 13 000 kilo mjölk om året.

En höjning av medelproduktionen kräver precision i utfodringen

Höjning av produktionsnivån förutsätter idag noggrannare och kraftigare utfodring än förut. Det är också viktigare än förut att säkerställa en tillräcklig tillgång på enskilda mineraler och spårämnen för att brist på ämnena inte ska begränsa produktionen. Hankkijas mineraler tillfredsställer behoven hos moderna besättningar. I basurvalet av kompletterande Plus-mineraler ingår färdiga lösningar för de mest utmanande och exceptionella behov. Du har också tillgång till det stora kunnande om helhetsplanering av utfodringen som Hankkijas utfodringsspecialister har.

Sopivamineraler, som placeras specifikt för gården, är ett alternativ för gårdar som eftersträvar bästa möjliga djurhälsa utan risk för överutfodring. Sopivamineralet optimeras helt utgående från gårdens egna foder, och med utbyttjande av den nyaste kunskapen om djurnutrition hos vårt internationella forskningsnätverk. Bakom Sopiva-produkterna står ett sammansvetsat team av utfodringsexperter som skaffat sig en djupgående kunskap om utfodring som helhet, mineralutfodring och foderplanering. Den unika Sopiva-produktmodellen är resultatet av planerarnas knowhow i kombination med din gårds behov och målsättningar.

Beställ mineralerna nu, kampanjen pågår till 29.9.2023

Hundbacka 2023-muggar, Mauri Kunnas, Korök.

Beställ minst 1200 kg mineraler eller vitaminer för nötkreatur 17.7 -29.9.2023 så får du på köpet 2 st Hundbacka 2023-muggar, designade för Hankkija av Mauri Kunnas. Muggarnas tema är korök.

Kampanjen gäller alla Hankkijas Namino-, Hertta- och mjölmineraler och även Sopivamineraler samt vitaminpelletter och lösningar, utom Biotiini rae. Gåvan kan inte bytas till någon annan förmån eller rabatt. Muggarna skickas per post till de kunder som uppfyller kampanjvillkoren under oktober månad.