Hankkijas mineraler – känns i varenda cell

Hankkijas nötmineraler

Beställ nu minst 1200 kg nötmineraler eller -vitaminer så får du ett presentkort värd 100 € (moms 0 %) för köp av Hankkijan Älykäs maatila -tjänstepaket. Kampanjen pågår till 15.9.2022.

Älykäs maatila -presentkortet kan inte bytas till pengar eller produktrabatter. Presentkortet kan endast för anskaffning av Älykäs maatila -tjänstepaket och den är i kraft till 31.10.2022. Presentkortet levereras per e-post till alla kunder som uppfyller kampanjvillkoren, efter 15.9.2022.

Varför satsa på mineral- och vitaminutfodring?

Inflammation är kroppens naturliga respons på sjukdomsalstrare. Om inflammationen pågår längre kan den orsaka hälsoproblem, mjölkproduktionen och tillväxten försämras. Du kan stävja inflammationer genom att säkerställa en tillräcklig upptagning av spårämnen och genom att öka halten av antioxidanter i utfodringen. Den viktigaste och bäst kända antioxidanten är E-vitamin. Det verkar inne i cellerna genom att skydda cellmembranet. När kroppen inte behöver slösa energi på inflammatoriska reaktioner, styrs det intagna fodret effektivt till produktionen.

Hankkijas Plus -mineraler är planerade för högproducerande mjölkkor och sinkor, två djurgrupper vars immunitet det är extra viktigt att värna. De granulerade vitaminerna är för sin del ett nödvändigt tillskott till nytröskad fodersäd på hösten, eller året om på gårdar som använder krossad spannmål. Mjölkproduktionen och tillväxten kräver också rikligt med mineralämnen, så det lönar sig att satsa på dessa byggstenar!

Hankkijan Älykäs maatila

Hankkijan Älykäs maatila

Jordbruksproduktionen baserar sig idag på allt noggrannare och resurseffektivare verksamhet, Framtidens jordbruk utnyttjar informationen smart och gör resultat av kunskapen. Föregångarna gör det redan nu - med Hankkijan Älykäs maatila.

Fråga din expertsäljare för mer information!

Högklassiga mineraler för varje gårds behov

Bekanta dig med Hankkijas omfattande sortiment av mineraler och vitaminer. Be din egen utfodringsspecialist eller försäljningsförhandlare om rekommendationer om produkter som passar bäst för din gårds behov.

Mineraler för mjölkkor
Mineraler för köttnöt
Mineraler för dikor
Mineraler för kvigor
Vitaminer för mjölkkor
Vitaminer för köttnöt
Vitaminer för dikor
Vitaminer för kvigor