Lätta kalvningar och friska och starka kalvar med förnyade Emo Umpikivennäinen sinmineral

Under underhållsperioden behöver dikorna extra bra mineraltillskott för att kalven ska vara frisk när den föds och för att kalvningen ska gå bra. Särskilt viktigt är det med en stark dos av selen och E-vitamin eftersom de är riktiga förkämpar för en god hälsa.

I det förnyade Emo Umpikivennäinen-fodret är selen- och E-vitaminhalterna högre än förut. Med Emo Umpikivennäinen behövs inte längre separat vitaminpreparat! E-vitaminet binds i kroppens fettvävnad där dess uppgift är att skydda cellernas ytmembran. Då cellerna är oskadda fungerar de som de ska, och energin kan användas för kalvens tillväxt och för att bibehålla hälsan. Selenet fungerar i par med E-vitamin och recirkulerar effektivt E-vitaminet. Emo Umpikivennäinen innehåller selen också i organisk form som upplöses mycket effektivt.

Också magnesiumhalten i Emo Umpikivennäinen är högre än tidigare. Magnesium tillsammans med D-vitamin förbereder dikon effektivt inför igångsättningen av mjölkproduktionen efter kalvningen. Produktens starka fosfordos ökar intaget av grovfoder och sörjer för dikornas kondition också då de enbart utfodras med ensilage. På ekologisla åkrar varierar halterna av spårämnen, så vi tillsatte också en rejäl dos spårämnen för att trygga hälsan. Emo Umpikivennäinen Sintidsmineral lämpar sig också för ekoproduktion.

Det rekommenderas att Emo Umpikivennäinen Sintidsmineral genast efter kalvningen byts till Emo Imetyskivennäinen.