Foderfabriken i Seinäjoki producerar igen för fullt efter branden

En dammexplosion i en råvarukvarn i Hankkijas foderfabrik i Seinäjoki förorsakade en eldsvåda natten mot söndagen den 7.1. Brandkåren fick snabbt situationen under kontroll, men kvarnen skadades och vattnet som användes i släckningsarbetet försakade skador. Personskador uppstod lyckligtvis inte. Underhålls- och rengöringsarbeten har utförts på fabriken under hela förra veckan och nu är allt i skick igen. Produktionen löper med full effekt. Förseningar i foderleveranserna uppstod på grund av reparationsarbetena. Vi i Hankkijas foderförsäljning har varit i kontakt med alla som beställt foder från Seinäjoki till förra veckan.

Vi beklagar olägenheterna och tackar för förståelsen och en positiv inställning till den svåra situationen.