Hankkijas foderfabrik i Kotka

Vid foderfabriken i Kotka som ligger alldeles vid havsstranden tillverkas foderblandningar för nötkreatur och fjäderfä.

Fodertillverkningen vid fabriken görs i avbrutet treskiftsarbete, från söndag kväll till fredag kväll. Förutom malnings- och blandningslinjen har fabriken tre granuleringslinjer, där produkterna får sin slutliga form. Produktionen är långt automatiserad och fodertillverkningen sköts av bara två personer per skift. Samma personer som sköter tillverkningen har också hand om kvalitetskontrollen vid fabriken.

Driften vid Kotka-fabriken är flexibel och snabb. Förutom standardprodukter tillverkas också Sopiva-foder, individuellt enligt kundens behov.

Fabriken i Kotka har rymliga lager med flera silor. Fabriken är en betydande användare av spannmålsråvara i sitt område. Det egna hamnlagret gör det dessutom möjligt att ha låga logistikkostnader vid import. Mottagningen av råvaror vid fabriken sker främst i två skift. Jordbrukarna kan om de vill själva leverera sin spannmål till fabriken. Fabriken använder två automatiska lastningsstationer, vilket gör att foderlastningen går snabbt. Transporterna sköts av Hankkijas transportföretag Movere, men foderkunden kan enligt överenskommelse själv avhämta fodret från fabriken

I Kotka tillverkas Hankkijas ekofoder

Fabriken i Kotka började hösten 2012 tillverka ekologiska foder som bulkvara. Produkterna levereras i samband med de normala fodertransporterna, vilket har underlättat ekogårdarnas tillgång på foder i Finland betydligt. Fabriken i Kotka är också registrerad som exportföretag.