Progresin hyödyt nyt myös hevosten hyvinvoinnin tukena

Hankkijan Progres® rehuinnovaatio perustuu pihkan resiinihappoihin, jotka ovat havupuiden luontainen suoja taudinaiheuttajia vastaan. Haavanhoidossa niiden hyödyt on tunnettu jo vuosisatoja, mutta rehukäytössä laajasti patentoitu Progres on ainoa pihkatuote markkinoilla.

Hevonen ja progres-rehu
Racing Progres® Oil sisältää Progresia ja kylmäpuristettua pellavaöljyä.

Progres® edistää tutkitusti suoliston kuntoa

• Vähemmän tulehdussoluja ohutsuolessa.
• Pidemmät suolen nukkalisäkkeet eli villukset.
• Suolen tukikudosta, kollageenia, hajoaa vähemmän.
• Ravintoaineet imeytyvät paremmin.

 

Alan parhaissa tutkimuslaitoksissa, kuten Ghentin Yliopistossa Belgiassa tehty tutkimus on osoittanut Progresin tukevan ainutlaatuisella tavalla eläinten suoliston kuntoa ja hyvinvointia. Vaikutukset ovat olleet samanlaiset eläinlajista riippumatta ja ne ovat nyt saatavilla myös hevosten hyvinvoinnin tueksi. Racing Progres® Oil on hevosille suunniteltu täydennysrehu, joka sisältää Progresia ja kylmäpuristettua pellavaöljyä.

Hevosen suolisto on herkkä häiriöille

Stressi, rehumuutokset, antibiootti-hoidot, loiset, homemyrkyt ja monet muut syyt voivat aiheuttaa hevosilla suolistohäiriöitä, jotka näkyvät ulospäin moninaisina oireina. Ripuli, ruokahaluttomuus, laihtuminen ja osa ähkyoireista ovat niistä tyypillisimpiä. Yhteistä näille häiriöille on se, että ne aiheuttavat suolistoon eriasteisia tulehduksia. Pahimmillaan tämä voi johtaa krooniseen suolitulehdukseen. Resiinihapot ovat kokeissa vähentäneet tulehdusten aiheuttamia suolisto-ongelmia eläimillä. Jotta niiden vaikutusmekanismin voisi hahmottaa, on tarkasteltava ensin suolen limakalvon tukirakennetta ja tulehduksen vaikutusta siihen.

Kollageeni suolen lima-kalvon tukirakenteena

Kollageeni on yksi selkärankaisten eläinten yleisimmistä valkuaisaineista. Se on suuri, säiemäinen molekyyli, joka muodostaa merkittävän osan sidekudoksesta ja kudosten tuki-rakenteesta. Kollageenia on ihossa, rustoissa, luissa, lihaksissa ja myös suolikudoksessa. Kollageenilla on merkittävä tehtävä kudosten lujuudelle, rakenteelle ja normaaleille toiminnoille.

Tulehdusprosessi pilkkoo kollageenia

Tulehdus on kudosten sisäinen prosessi, jonka tarkoituksena on taudinaiheuttajien vahingoittaman solukon poistaminen ja kudoksen paraneminen. Kroonistuessaan tulehduksesta on kuitenkin enemmän haittaa kuin hyötyä. Tulehdusprosessin aikana suolen seinämässä aktivoituu entsyymejä, joita kutsutaan matriksimetalloproteinaaseiksi (MMP-entsyymit). Nämä hajottavat suoliston tukirakenteita, kuten kollageenia. Prosessi vahingoittaa suolen pinnan eheyttä, jolloin ravintoaineiden imeytyminen vähenee ja suolesta pääsee läpi haitallisia aineita verenkiertoon. Lyhytaikaisen tulehduksen elimistö kestää, mutta kroonistunut tulehdus on erittäin haitallinen.

Resiinihapot vähentävät tulehduksesta aiheutuvaa suolikudoksen hajotusta

Pihka
"Luonnollista toimivaa voimaa suomalaisesta metsästä"

Belgialaisessa Ghentin yliopistossa osoitettiin vuonna 2018, että rehuun lisätyt resiinihapot vähentävät ohutsuolen seinämän kollageenin hajotusta, ja siten edesauttavat suoliston normaaleja toimintoja. Tämän jälkeen Suomessa tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että suolikudosta hajottavia MMP-entsyymejä myös erittyy vähemmän, jos eläin on saanut resiinihappoja rehun mukana.

Progres-lisäys rehuun edesauttaa suoliston kuntoa

Progresia rehun mukana saaneilla eläimillä on vähemmän merkkejä suolitulehduksesta, kuten tulehdus-soluja suolikudoksessa tai tulehduksen merkkiaineita ulosteessa. Nämä ovat yhdistyneet porsaiden, vasikoiden ja broilereiden nopeampaan kasvuun sekä emakoiden parempaan porsastuotantoon. Lehmillä resiinihappolisäys rehuun vähensi poikimisen jälkeisiä utare-tulehduksia ja muita tulehdustiloja. Yhteenvetona voidaan todeta, että Progresin resiinihapot tukevat eläinten suolen kuntoa vähentämällä kollageenia pilkkovia entsyymejä suolikudoksessa. Yleispätevän toimintamekanisminsa ansiosta Progres tukee hevosten suoliston kuntoa monenlaisissa ongelmatilanteissa. Yksittäisillä talleilla tehdyissä testeissä Progres on vähentänyt ripulia ja tukenut laihtuneiden hevosten kuntoutumista.


Teksti: Hannele Kettunen ja Juhani Vuorenmaa, Hankkija Oy