Tiedätkö mitä hevosesi syö?

Nainen tallitöissä

Hevostenkin ruokinta suunnitellaan tarkoin ruokintasuunnitteluohjelman avulla. Hankkijan käyttämä laskentaohjelmisto on Euroopan johtava ruokintasuunnitteluohjelma PC-Horse. Ruokintasuunnitteluohjelmaa
käytetään myös tuotekehityksen apuna, kun rehun pitoisuuksia arvioidaan ja muokataan ruokinnan kokonaisuus huomioon ottaen.

Hyvälaatuinen heinä muodostaa ison osan ruokinnasta myös kilpahevosella. Harrastehevosella karkearehun osuus usein vielä korostuu väkirehutarpeen ollessa matalampi. Siksi hyvän ruokintasuunnitelman tekeminen alkaa heinän analysoimisesta. Heinäanalyysiin kuuluu kuiva-aineen, valkuaispitoisuuden, raakarasvan, kuidun ja sokerin määritykset. Lisäksi heinälle lasketaan energia-arvo. Kuiva-ainepitoisuus pitää huomioida myös käytännön ruokinnassa, sillä kuiva-aineen määrä vaikuttaa selvästi tarvittavaan kilomääräiseen päiväannokseen.

Heinän ja säilöheinän sisältämät kivennäispitoisuudet vaihtelevat huomattavasti. Siksi hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tulisi karkearehun kivennäis- ja hivenaineet analysoida. Erityisesti kasvaville varsoille on tärkeää ruokinnan oikea kalsiumin ja fosforin suhde.

Hevosetkin ovat yksilöitä

Ruokintalaskelman tekemisessä huomioidaan aina yksilö. Ruokintalaskelmassa tulee huomioida hevosen rotu, sukupuoli, ikä, rasitustaso ja lihavuuskunto. Pohjana ovat omistajan antamat tiedot. Pääsääntöisesti ensin asetetaan energian ja valkuaisen saanti sopivalle tasolle heinää ja tarkoitukseen sopivia väkirehuja käyttäen. Tämän jälkeen pitää vielä optimoida kivennäisten, hivenaineiden ja vitamiinien saanti. Jos hevosen energian tarve on matala ja tästä johtuen väkirehujen käyttö vähäistä, täydennetään kivennäis- ja hivenaineiden tarpeet vielä kivennäisrehulla tai sopivalla hivenainelisällä.

Ammattitaitoiset aluemyyntipäälliköt

Jukka Kilpinen
Hankkijan aluemyyntipäällikkö Jukka Kilpinen tekemässä ruokintasuunnitelmaa.

Hevosten ruokintasuunnitelmia tekevät Hankkijan koulutetut aluemyyntipäälliköt. Samalla saa tehtyä laskelman koko tallin erilaisille hevosille. Tasapainoinen ruokinta antaa mahdollisuuden niin hyviin kilpasuorituksiin kuin onnellisiin hetkiin hyvinvoivan hevosystävän kanssa.

Teksti: Satu Yrjänen