Rehun jakoon on useita vaihtoehtoja

Rehujen jako on lypsykarjatilan jokapäiväinen työvaihe. Hyvin suunnitellulla, tilalle sopivalla ja rehunjakotavalla eläimet ruokitaan tehokkaasti, jolloin aikaa jää riittävästi myös eläinten hyvinvoinnin tarkkailuun ja muihin navettatöihin. Rehunjakoon liittyvät työvaiheet tulisi suunnitella ja toteuttaa huolella, jotta eläimet saavat joka päivä laadukasta rehua tarpeidensa mukaisesti.

Tilalle sopivinta rehunjakotapaa valittaessa kannattaa puntaroida ainakin näitä seikkoja: työvoiman tarve, rehunjakoon käytettävä aika päivittäin ja työskentelyn ergonomisuus sekä laitteiston luotettavuus ja kestävyys.

Mitoita rehunjakolaitteisto eläinmäärän mukaan

Tuotantorakennuksen tekniset valmiudet ja karjan koko asettavat usein haasteita käytettävän koneketjun koolle ja tehokkuudelle. Pienempien karjojen ruokintaan sopivat usein kevyemmätkin koneketjut, pienkuormaajat ja rehuhamsterit, sillä sopivat kapeammillekin ruokintapöydille ja kääntyvät ahtaammissakin paikoissa.

Suurempien karjojen ruokinnassa työn tehokkuuden tarve korostuu, sillä suurten erien sekoitus ja jako vaativat voivat viedä liikaa aikaa, mikäli rehunjakoon kuluvaa aikaa ei ole ennalta laskettu. Sopivaa rehun jakokoneistusta valitessa kannattaa huomioida myös käytettävissä olevan työvoiman määrä. Onnistuuko rehun jako yhdeltä henkilöltä vai tarvitaanko eri vaiheisiin samanaikaisesti useampi henkilö. Suuren karjan ruokintaan sopivia vaihtoehtoja ovat paalisilppurit ja seosrehuvaunut.

Huolehdi rehunjaon hyvästä hygieniasta

Rehunjakoon tarkoitettu koneistus kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena ja helposti huollettavana. Myös rehunjakolaitteiston puhdistettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Säännöllinen ruokintapöydän ja –laitteiston pesu ja muu puhdistus ylläpitää hyvää hygieniatasoa tuotantorakennuksessa ja vähentää pilaantuneesta rehusta aiheutuvia ruoansulatusongelmia.

Rehunjakotapaan vaikuttaa myös ruokinnan toteutustapa. Erillisruokinta asettaa laitteistolle erilaiset vaatimukset seosruokintaan verrattuna. Lypsytavallakin voi olla vaikutusta, seosrehu tukee hyvin automaattilypsyä, jolloin lehmät saavat osan rehuistaan robotilla ja loput tasaisena monipuolisena seoksena.