Hankkijan asiakkaana on helppo tehdä ympäristötekoja

Ihmisten toiminta vaikuttaa elinympäristöömme ja muuttaa ilmastoa. Viime aikoina tähän asiaan on kiinnitetty aiempaa laajemmin huomiota ja yleinen huoli on kasvanut maailmanlaajuisesti. Onneksi kehitykseen on mahdollista vaikuttaa omilla tekemisillään ja valinnoillaan. Myös yritysten toiminnalla on suuri merkitys ympäristöömme.

Hankkijan Kasvuohjelma tuo suomalaisille viljelijöille jatkuvasti uusia lajikkeita ja viljelymenetelmiä, jotka kasvavien laatu- ja satotavoitteiden lisäksi vähentävät tuotannon ympäristövaikutuksia. Ravinnevalumat ja vesistökuormitus vähenevät tuotettua kiloa kohti satotasojen noustessa. Paras ympäristöteko onkin tuottaa mahdollisimman kovaa satoa!

LUKEn tuore tutkimus osoittaa, että suomalaiset viljelijät ovat jo tehneet paljon myönteistä ympäristön eteen. Talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisääntyminen, tarkentunut lannoitus ja muut ympäristösitoumuksen toimenpiteet vaikuttavat. Ravinnevalumat nurmilta ovat aiemmin luultuja pienemmät.

Uusi teknologia tarkentaa tuotantopanosten käyttöä. Hankkija aloitti tänä vuonna maatilojen kanssa täsmäviljelyhankkeen, jonka tavoitteena on kehittää täsmäviljelytekniikkaa ja lisätä sen käyttöä Suomessa. Yleistyvän täsmäviljelyn avulla kasvinsuojeluaineet ja lannoitteet saadaan tarkemmin kohteeseensa ja niiden kokonaiskäyttömääriä voidaan vähentää. Teknologinen kehitys laajemminkin on lisännyt ympäristöystävällisyyttä. Hankkijan myymien koneiden moottorit täyttävät kaikkein vaativimmat standardit: polttoaineenkulutus laskee ja päästöt vähenevät.

Hankkijan rehuteollisuus käyttää pääraaka-aineenaan kotimaista viljaa. Teemme työtä myös kotimaisten valkuaiskasvien, muun muassa härkäpavun viljelyn kasvattamiseksi Suomessa. Rehujen kilpailukyvyn ja ruokinta-arvojen maksimoimiseksi käytämme toistaiseksi myös soijaa rehuraaka-aineenamme. Kaikki Hankkijan käyttämä soija on sertifioitua ja vastuullisesti tuotettua. Se tarkoittaa, että soijaa ei ole viljelty sademetsiltä viime vuosina raivatuilla pelloilla eikä esimerkiksi lapsityövoimaa ole käytetty Hankkijan käyttämän soijan tuotannossa. Hankkijan palkittu rehuinnovaatio Progres® on herättänyt maailmanlaajuista mielenkiintoa. Progresin avulla eläinten suolistoterveyttä ja hyvinvointia voidaan parantaa ja samalla antibioottien käyttöä kotieläintuotannossa vähentää.

Hankkija kehittää koko ajan myös omia sisäisiä toimintojaan ja parantaa niiden ympäristöystävällisyyttä. Rehutehtaiden energiaratkaisuihin on investoitu viime vuosina paljon ja olemme siirtyneet fossiilisista polttoaineista muun muassa viljan lajittelujätteisiin energianlähteenä. Uusi tekniikka on myös muuttanut palaverikäytäntöjämme: video- ja puhelinneuvottelut sekä etätyöskentely ovat vähentäneet ajamista ja muuta matkustelua merkittävästi. Liikkuminen painottuu entistä enemmän asiakkaiden palveluun ja tilakäynteihin. Paperisista kirjeistä ja laskuista ollaan siirtymässä sähköisiin ja moniin toimipaikkoihin on vaihdettu ympäristön kannalta paremmat LED-valaisimet.

Hankkija on omissa toiminnoissaan järjestelmällisesti vähentänyt muovin käyttöä. Hankkija on ollut pitkään mukana myös 4H-yhdistysten muovinkeräyskampanjoissa.Viime vuonna käytettyjä säkkejä kerättiin viljelijöiltä yhteensä lähes 700 tonnia. Omilla päätöksillä ja valinnoilla on mahdollista vaikuttaa ympäristömme hyvinvointiin ja tulevaisuuteen. Mahdollinen ilmastoahdistuskin helpottuu, kun keskitymme järkeviin käytännöllisiin toimiin ja säilytämme asioiden suhteellisuudentajun.

 

Teksti: Jyrki Lepistö, toimitusjohtaja, Hankkija Oy