Laadukas yhteistyö tuottaa tulosta – Soijaton rehu myös emakoille

Snellmanin ja Hankkijan yhteistyön tuloksena soijattomien täydennysrehujen valikoima laajenee emakoiden ruokintaan. Lokakuun alusta lanseerattiin Maatiaispossu-täydennysrehujen sarjaan soijaton Maatiaispossu Tiineys Tiiviste. Tilatestissä soijaton tiineystiiviste on toiminut hyvin ja tuote on nyt valmis laajempaan käyttöön.

– Maatiaispossu Tiineys Tiivisteessä on hyödynnetty monipuolisesti soijaa korvaavia rehuraaka-aineita, ja siten varmistettu tiineille emakoille riittävä valkuaisen saanti sekä emakoiden hyvinvoinnin ja ternimaidon tuotannon kannalta tärkeä kuitukoostumus, kertoo Hankkijan kehityspäällikkö Satu Valkama.

Soijaton tiineysrehu vähentää soijan tarvetta emakoiden ruokinnassa noin 30 %. Tämä on merkittävä askel kohti Snellmanin tavoitetta vähentää sikaketjun soijariippuvuutta. Pitkällä aikavälillä haetaan yhdessä ratkaisuja luopua soijan käytöstä kokonaan.

Härkäpapupitoinen soijaton Superior-ruokinta parantaa lihan laatua

Vuonna 2018 lanseerattu soijaton Maatiaispossu Superior -ruokinta lihasikojen loppukasvatukseen on ollut menestys tuotantotulosten, ja ennen kaikkea lihan laadun kannalta.

– Käytännön tulokset osoittavat, että härkäpavun käyttöön perustuva soijaton loppuruokinta parantaa sianlihan laatua merkittävästi. Tämä vaikuttaa positiivisesti lihatuotteiden valmistusprosessiin vähentäen lisäaineiden käyttötarvetta. Sen sijaan runsas sivutuoteliemen käyttö soijan korvaajana on seurantamme mukaan heikentänyt lihan laatua, kertoo Snellmanin puolesta kehityspäällikkö Kirsi Partanen.

Snellmanin tuotantoketjussa käytetään vain tavanomaista, ei geenimuunneltua soijaa, joka on ProTerra-sertifioitua. Snellmanin Lihanjalostus Oy ja Hankkija Oy ovat vuodesta 2017 lähtien tehneet kehitys-yhteistyötä sianlihantuotannon soijariippuvuuden vähentämiseksi. Soijavalkuaisen laatu on sioille hyvin soveltuva. Sen takia on määrätietoisen kehitystyön kautta haluttu löytää pitkäaikaisia ratkaisuja, jotka eivät heikennä sikaketjun tuottavuutta eikä heikennä lihan laatua.

Täysin soijasta vapaa sikaketju on mahdollinen, ja sitä kohti edetään askel kerrallaan, varmistaen korvaavien kotimaisten raaka-aineiden riittävä saanti ja ruokinnan kilpailukyky. Kotimaisen valkuaistuotannon lisäämisen jarruna on viime vuosina ollut haasteelliset sääolosuhteet. Tavoitteena on edelleen lisätä sikatilojen omaa valkuaistuotantoa ja kehittää ruokintaratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa koko ketjuun aina alkutuotannosta lopputuotteisiin saakka. Yhdessä, kohti yhä parempaa!