Tajunnan räjäyttävä tulevaisuus

Elämme varmasti teollistumisen jälkeen suurinta mullistusten aikaa kaikkialla maailmassa ja kaikilla toimialoilla. Lähivuosina näemme toinen toistaan uskomattomampia sovelluksia, käytäntöjä ja keksintöjä: ilmastoajattelu, uusiutuva energiatuotanto, ravinteiden kierrätys, kvanttifysiikka ja sen tuomat sovellukset kuten tietokoneet, tekoäly, robotiikka, vaihtoehtoiset energiamuodot jne.

Maailman väkiluku kasvaa ja kuluttajien ympäristötietoisuus sekä kulutus muuttuvat. Käsite ”ruoka” tulee kokemaan ison muutoksen – se mikä eilen ei ollut ruokaa on sitä huomenna. Tästä löytyy jo esimerkkejä, kuten heinäsirkka- ja toukkaproteiini. Ilmakehästä voidaan jo nyt valmistaa aminohappoja ja keinolihaa osataan pian tuottaa massatuotantona soluviljelmillä.

Kuluttajien valintoja ohjaa tunne ”että teen oikein, kun valitsen tämän tuotteen”. Ekologisuus on päivän sana ja kaikkea tekemistä punnitaan ekologisuuden näkökulmasta. Tuotteiden ja tuotannon hiilijalanjälki, puhtaus ja laatu korostuvat.

Eläinten hyvinvointi entistä tärkeämpää

Tulevaisuudessa keinoäly paitsi ohjaa navetan toimintoja niin myös mittaa ja analysoi. Tulevaisuuden lehmästä mitataan syönnin lisäksi se, mitä rasvahappoja pötsissä tuotetaan ja tekoäly laskee mitä eläimelle seuraavaksi pitää syöttää, jotta saadaan haluttu lopputulos hyvinvoinnin, tehokkuuden ja päästöjen suhteen.

Tulevaisuuden navetta on suljettu systeemi ravinteiden kierrätyksen suhteen: kaikki mitä tuotetaan, menee kiertoon ja hyödyksi. Metaanipäästöt otetaan talteen ja rehujen hyväksikäyttöä säädellään pötsiboluksien antaman informaation valossa.

Tulevaisuuden kotieläintila on paitsi tehokas ja ekologinen elintarvikkeiden tuotantotila myös uusiutuvan energian tuotantolaitos. Aurinkokeräimet ja paneelit suurilla kattopinnoilla tuottavat sähköä, sonnasta ja navettailmasta kerätty kaasu tuottaa turbiinien avulla energiaa ja sivujakeista valmistettu biodiesel käytetään tilan työkoneissa hyödyksi.

Me Hankkijalla kehitämme jatkuvasti toimintaamme, tuotteitamme ja konseptejamme tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Kansainvälinen verkostoituminen, jatkuva tuotekehitys ja korkea osaaminen yhdessä asiakastilojemme kanssa takaavat sen, että olemme yhdessä aina askeleen edellä. Se on tae siitä, että kotieläintilat saavat kulloiseenkin tarpeeseen ajantasaista huippuosaamista ja näkemystä. Tulevaisuutta ei pidä pelätä ja me Hankkijalla tahdomme olla kotieläintilan kumppaneina kehittämässä uutta ja ihmeellistä tajunnan räjäyttävää tulevaisuutta.

Teksti: Heikki Ikävalko, Hankkija Oy