Hyviä pitoisuuksia tuottavat rehut

Sydämen muotoinen maitopisara

Hyvät pitoisuudet nostavat maidon arvoa. Pitoisuudet ovat luontaisesti korkeita ternimaidossa, mutta runsaan maidontuotannon vaiheessa maito laimenee. Pitoisuudet alkavat taas nousta sadan tuotospäivän jälkeen, kun maidontuotanto tasaantuu ja energiatase kääntyy positiiviseksi. Korkeat pitoisuudet sisältävät runsaasti energiaa ja edellyttävät hyvää syöntikykyä.

Myös ruokinnalla voidaan vaikuttaa maidon pitoisuuksiin. Hyvä syönti, rehujen hyvä laatu ja hyvä sulavuus sekä riittävä väkirehun määrä tukevat maidon hyviä pitoisuuksia.

Maitorasvan esiaineiden, etikka- ja voihapon, tärkein lähde on pötsissä sulava NDF-kuitu. Maitorasvan tuotantoa siis lisää hyvin säilyneen ja sulavan nurmirehun runsas syönti. Myös säilörehun sokeri parantaa maittavuutta ja voi lisätä maitorasvan tuotantoa. Säilörehun hyvällä laadulla on kaikkein suurin vaikutus maidon rasvapitoisuuteen.

Kuidun sulatusta ja sitä kautta myös maitorasvan tuotantoa edistää pötsin tasaisen korkea pH-taso, yli 6. Sitä vahvistavat riittävä kuidun saanti, rehun jatkuva saatavuus ruokintapöydällä sekä hitaat ruokinnan muutokset. Tarvittaessa voidaan lisätä heinää tai pötsiä puskuroivia rehuaineita.

Pötsin tehokas toiminta edellyttää tasapainoista ravintoaineiden saantia. Kuitua sulattavat mikrobit tarvitsevat työhönsä riittävän määrän pötsissä hajoavaa valkuaista ja aminohappoja. Tehokas kuidun sulatus lisää syöntiä ja nostaa sekä maitorasvan että mikrobivalkuaisen tuotantoa.

Rehurasvoista maitoon siirtyvät tehokkaimmin kovat, pötsisuojatut rasvat, kuten palmitiinihappo. Kovat rasvat ovat myös pötsiystävällisiä, ne eivät haittaa kuidun sulatusta. Pehmeät kasviöljyt sen sijaan ovat haitallisia pötsimikrobeille. Runsas rypsiöljy voi heikentää kuidun sulatusta ja alentaa maidon rasvapitoisuutta.

Maidon valkuainen syntyy eri lähtöaineista kuin maidon rasva. Korkeaa valkuaispitoisuuteen tarvitaan riittävästi energiaa ja OIV-valkuaista. Korkeita maidon valkuaispitoisuuksia tuetaankin helpoiten riittävällä väkirehuruokinnalla. Samoilla eväillä nousee myös maitotuotos.

Väkirehun tärkkelys auttaa hyödyntämään säilörehun liukoista valkuaista ja tehostaa mikrobivalkuaisen tuotantoa. Kotimaisten viljojen tärkkelys on nopeasti hajoavaa, mikä usein rajoittaa niiden käyttöä. Maissin tärkkelys puolestaan on hitaasti hajoavaa ja pötsiystävällistä. Pienen maissitäydennyksen avulla voidaan turvata sekä riittävä tärkkelystaso että pötsiterveys, ja tuottaa tehokkaasti maitovalkuaista.

Korkeiden maidon pitoisuuksien tuottamiseen sopivat parhaiten Hankkijan vahvat Pitoisuusrehut Auto-Krossi 3 ja Auto-Krossi 4 sekä Energia-Krono. Myös Huippu-puolitiivisteet sisältävät runsaasti energiaa hyvien pitoisuuksien tueksi. Myös tilakohtaisten Sopiva®-tuotteiden avulla voidaan vahvistaa maidon pitoisuuksia. Ne suunnitellaan aina tilan kotoisten rehujen pohjalta.


Pirjo Hissa

Pirjo Hissa
Kehityspäällikkö, naudanrehut

Kirjoitan lehmistä, rehuista ja nautojen ruokinnasta. Näkökulmat vaihtelevat maitotilan arjesta uusiin tutkimustuloksiin.