Luonnollisesti tehokkain – lehmät, ympäristö ja talous kestää!

Ruokintapöytä

Kanssamme turvaat tilasi ympäristökestävyyden ilman tuottamattomia investointeja. Hankkijan ainutlaatuiset rehuratkaisut ja uudistunut OIV-optimointi parantavat luonnollisella tavalla rehujen hyväksikäyttöä sekä tukevat lehmien kestävyyttä. Ruokintapanoksien kohdentuessa tehokkaasti maidon tuottamiseen parannat myös tilipussisi kestävyyttä.

Lehmät kestää

Korkea elinikäistuotos on avaintekijä maidontuotannon ympäristövaikutusten vähentämisessä. Mitä pidempään lehmä pysyy tuotannossa, sitä korkeampi on kokonaisuudessaan sekä maitotuotos että vasikkatuotos. Pitkäikäisyys ja korkeatuottoisuus pienentävät hiehoajan kasvatuksen sekä yleisen ylläpidon vaikutusta tuotetun maitokilon ympäristöjalanjälkeen.

Pitkän iän tavoittelussa olennaista on tasapainoinen tuotosvaiheen huomiointiin perustuva ruokinta, jolloin maitotuotos ja maidon pitoisuudet pysyvät korkeina ja lehmät terveinä.

Ympäristö kestää

Pötsi on mahtava ekosysteemi, jossa mikrobien väliset suhteet vaikuttavat rehun hyväksikäyttöön sekä metaanipäästöjen syntymiseen. Pötsin toimintaan ja sen tehokkuuteen voidaan vaikuttaa ruokinnalla sekä tietyillä rehuaineilla. Hankkijan kehittämät ja patentoimat Progres® ja Progut® -innovaatiot tukevat luonnollisella tavalla lehmän normaalia pötsitoimintaa. Ne tehostavat ravintoaineiden imeytymistä, parantavat kotoisten rehujen hyväksikäyttöä sekä huolehtivat lehmän hyvästä vastustuskyvystä ja kestävyydestä. Innovaatioiden avulla tilan omat karkearehut muunnetaan entistä tehokkaammin maidoksi.

Valkuaisen hyväksikäytön tehostaminen ruokinnassa on vaikuttavin keino tilan kestävyyden parantamiseen sekä ympäristön että talouden näkökulmasta. Hankkija on kehittänyt uudistuneen OIV-optimoinnin, jonka avulla tehostetaan valkuaisen hyväksikäyttöä ruokinnassa sekä vähennetään hävikkiä.

Talous kestää

Tehokas maidontuotanto on kannattavinta sekä ympäristönäkökulmasta että taloudellisesti. Päivämaidon ja maidon pitoisuuksien kehitys kuvaa kohtalaisen hyvin tilasi talouden hetkellistä tilannetta, mutta ei ota kunnolla huomioon ruokinnan tehokkuutta. Päivämaitoja ja pitoisuuksia paremman mittarin tilasi taloudelliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen sekä tehokkuuteen saat EKM Hyötysuhteesta. Se kertoo, kuinka tehokkaasti lehmille syöttämäsi rehu muuntuu maidoksi ja maidon pitoisuuksiksi, eli miten tehokasta tilasi ruokinta oikeasti on.

Hankkijan ruokinta-asiantuntijoiden avulla saat käyttöösi avaimet sekä ruokinnan taloudellisen ympäristöllisen kestävyyden seuraamiseen ja kehittämiseen.