Luonnollisesti tehokkainta maidontuotantoa

Hankkijan ainutlaatuiset rehuratkaisut ja uudistunut ruokinnansuunnittelu parantavat rehujen hyväksikäyttöä sekä tukevat lehmien kestävyyttä. Lehmien kestävyys ja korkea maitotuotos vähentävät maidontuotannon ympäristöpäästöjä tuotettua maitokiloa kohden. Maidontuotanto tehostuu kannattavasti ja luonnollisella tavalla.

Lehmät kestävät

Korkea elinikäistuotos on avaintekijä maidontuotannon päästöjen vähentämisessä ja tuotannon taloudellisuudessa. Mitä pidempään lehmä pysyy tuotannossa, sitä korkeampia ovat elinikäinen maitotuotos ja vasikkatuotos. Pitkäikäisyys ja korkeatuottoisuus vähentävät hiehoajan kasvatuksen sekä yleisen ylläpidon aiheuttamia päästövaikutuksia ja kustannuksia.

Panostaminen hiehojen ruokintaan koko kasvatuskauden ajan nopeuttaa niiden kehitystä ja edistää tavoitetta saada hieho poikimaan 24 kuukauden iässä. Jo neljän kuukauden viive poikimaiässä lisää eläimen koko eliniän metaanipäästöjä 2–3 prosentilla.

Pitkän iän tavoittelussa olennaista on tasapainoinen, tuotosvaiheen huomiointiin perustuva ruokinta, jolloin maitotuotos ja maidon pitoisuudet pysyvät korkeina ja lehmät terveinä. Terveet lehmät ovat tuottavimpia.

Umpikausi on onnistuneen lypsykauden kivijalka. Umpikaudella luodaan pohja pötsimikrobien toiminnalle ja vastustuskyvylle sekä ennaltaehkäistään poikimahalvauksien syntyä. Tuotantokauden alkuvaiheessa on oleellista tukea syöntikykyä energiarehuilla sekä panostaa terveyden ja vastustuskyvyn turvaamiseen. Sadan päivän jälkeen fokus siirretään pitkään maitokäyrään,jossa tavoitellaan maitotuotoksen lisäksi myös vahvoja pitoisuuksia. Pitoisuuksien tuottamisessa on tärkeää tukea hyvää nurmirehun syöntiä ja välttää hapanpötsiä.

Kun ennenaikaisten poistojen määrää karjassa saadaan vähennettyä 5 prosentilla ja keskituotosta nostettua 1000 kilolla, vähenevät metaanipäästöt 10 prosenttia tuotettua EKM-maitokiloa kohti.

Progres ja Progut tehostavat ravintoaineiden imeytymimstä

Ympäristö kestää

Pötsimikrobisto vaikuttaa rehun hyväksikäyttöön sekä kasvihuonekaasupäästöjen
syntymiseen. Pötsin toimintaa voidaan tehostaa ruokinnalla. Lehmän kannalta metaanin tuotanto on energian hukkaa ja heikentää rehuhyötysuhdetta. Säilönnälliseltä ja ruokinnalliselta laadultaan hyvä nurmisäilörehu on pötsin tehokkaan toiminnan edellytyksenä, mutta myös propionihapon tuotannon lisääminen sopivan väkirehutäydennyksen avulla tai pehmeiden kasvirasvojen lisääminen ruokintaan sitovat vetyä ja vähentävät metaanin tuotantoa.

Hankkijan kehittämät ja patentoimat Progres®- ja Progut®- innovaatiot tukevat luonnollisella tavalla lehmän normaalia pötsitoimintaa tehostaen ravintoaineiden imeytymistä, parantavat kotoisten rehujen hyväksikäyttöä sekä huolehtivat lehmän hyvinvoinnista ja kestävyydestä. Innovaatioiden avulla tilan omat karkearehut muunnetaan entistä tehokkaammin maidoksi.

Rehuvalkuaisen hyväksikäytön tehostaminen on vaikuttavin keino tilan kestävyyden parantamiseen sekä ympäristön että talouden näkökulmasta. Hankkija on kehittänyt uudistuneen OIV-optimoinnin, jonka avulla valkuaisen hyväksikäyttö ruokinnassa tehostuu ja hävikki vähenee.

Valkuaistehokkuuden parantamiseen kuuluu olennaisena osana ostovalkuaisen määrän vähentäminen ja alkulypsykauden valkuaistehokkuus. Acetona®-energiarehut parantavat vastapoikineen lehmän glukoosin
saantia ja vähentävät laadukkaiden aminohappojenkäyttöä verensokerin muodostamiseen. Säilörehun korkean, helppoliukoisen valkuaisen hyväksikäyttöä voidaan parantaa lisäämällä täydennysrehuun OIV-suojaa. Uudistunut OIV-optimointi on kustannustehokas keino ruokinnan ympäristöystävällisyyden parantamiseen. Maitotuotospysyy korkealla mahdollisimman vähän ympäristöä ja tilipussia kuormittaen.
Ympäristöystävällisyyden näkökulmasta Sopiva® on aina sopivin täydennysrehu. Se optimoidaan tilan omien kotoisten rehujen pohjalta, tilan tekniikkaan sopivaksi ja tavoitteet toteuttavaksi. Sopivan mukana toimitetaan tilalle vain niitä raaka-aineita, joita ruokinnan optimaalinen täydennys edellyttää, ei mitään ylimääräistä. Sopiva kotouttaa karjaan ja nurmeen tehdyt panostukset täysimääräisesti.

Talous kestää

Tehokas maidontuotanto on kannattavinta sekä ympäristönäkökulmasta että taloudellisesti. Hyvä mittari ruokinnan taloudellisen ja ympäristöllisen tehokkuuden seurantaan on EKM Hyötysuhde™. Se kertoo, kuinka tehokkaasti lehmille syötetty rehu muuntuu maidoksi ja maidon pitoisuuksiksi, eli miten tehokasta ruokinta oikeasti on.

EKM Hyötysuhteen yksikkö on tuotetun energiakorjatun maidon määrä syötyä kuiva-
ainekiloa kohden. EKM Hyötysuhteen tehokas tavoitetaso on yli 1,5 EKM kg/kg kuiva-ainetta. Koska hyötysuhteessa otetaan huomioon myös maidon kuiva-ainefraktiot, se mittaa hyvin maidon kokonaistuotannon tehokkuutta.

Kehittämällä EKM Hyötysuhdetta paremmaksi parannat samalla myös tilipussisi kestävyyttä. Panokset siirtyvät tehokkaammin lopputuotteeseen, ja hävikki vähenee. Hukan väheneminen ja rehuhyötysuhteen paraneminen pienentävät tilasi ympäristöjalanjälkeä. Ruokintasuunnitelman yhteydessä saat ruokintasi Tehokkuusmittariston, josta löytyy mm. arvio potentiaalisesti toteutuvasta EKM Hyötysuhteesta.

Vertaa arviota toteutuvaan arvoon. Tarvitset vain päiväkohtaiset tuotosluvut eli maitomäärän ja maidon pitoisuudet, lypsylehmien määrän sekä tiedon lehmille jaetusta rehumäärästä. Ruokinta-asiantuntijamme auttavat sinua löytämään hyötysuhdetta jarruttavat tai vauhdittavat tekijät.

 
 

Teksti: Pirjo Hissa, Hankkija Oy