Maitotilojen muutoksessa mukana -videosarja katsottavissa

Maidontuotannon toimintaympäristö on mullistuksen alla. Maidon hinnoittelun muutokset, tuotantoa ohjaavat hinnoitteluportaat, ympäristövaikutuksien laskennat sekä uudet täsmäviljelymenetelmät ovat esimerkkejä maitotilojen kohtaamista muutoksista. Niistä jokainen edellyttää oman tilan täsmällisempää ja tuottavampaa johtamista kohti entistä laadukkaampaa lopputuotetta – maitoa.

Teemme kaikkemme asiakkaidemme kannattavuuden turvaamiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteeseen päästään hyvillä tuotantotuloksilla ja eläinterveydellä. Katso 3-osaisesta videosarjasta kuinka tavoitteet saavutetaan:

  • Saatavuus, ennakointi ja johtaminen
  • Huippuvire maidontuotantoon
  • Ympäristö huomioon
  • Osa 1. Saatavuus, ennakointi ja johtaminen | Ensimmäisessä osassa pohditaan toimenpiteitä kannattavuuden varmistamiseen saatavuuden, kustannusten ennakoinnin ja tuotantostrategian näkökulmasta.

    Osa 2. Huippuvire maidontuotantoon | Toisessa osassa pohditaan mistä saadaan huippuvire maidontuotantoon. Maitotilan menestymiseen vaaditaan onnistumista useilla osaamisalueilla.

    Osa 3. Ympäristö huomioon | Viimeisessä osassa pohditaan mistä maidontuotannon ympäristönäkökulmia. Maitotilojen ja rehutehtaiden ympäristövastuullisuus ei ole pelkästään peltojen suojavyöhykkeiden leventämistä tai pötsin metaanipäästöjen minimoimista vaan se on asioiden tekemistä taloudellisesti tuottavalla ja järkevällä tavalla.

    Liittyvät tuotteet