Optimoitua tehokkuutta ja tuloksellista jalostusta

Savunen Marko ja Sanna

Yli-Savusen tilalla Ilmajoella Marko ja Sanna Savusella on syytä tyytyväisyyteen. Tilalla on laadukas 70-päinen holstein-karja ja lisäksi useita lupaavia hiehoja kasvamassa tositoimiin. Keskituotos lehmillä on 11 024 kg (EKM 11 634 kg) ja pitoisuudet myös kohdillaan, rasvapitoisuus on 4,42 ja valkuainen 3,58.

Lehmien keskipoikimakerta on tällä hetkellä 2,5. Tavoitteena on entistä kestävämpi karja ja yli kolmen poikimakerta. Ensikoiden keskituotoksessa on päästy erinomaiselle tasolle sen ollessa 10 200 kg. Lypsy hoituu vuonna 2015 tulleella Lely A4 -robotilla.

Ruokinta Savusilla pyritään pitämään yksinkertaisena. Täysrehuna heillä on jo useamman vuoden ollut säilörehuanalyysin pohjalta optimoitu Sopivarehu®. Reseptin muokkaus ja päivitys on heidän mukaansa sujunut hyvin ja joustavasti, ja muuttuvan säilörehun kanssa ei ole tarvinnut tyytyä kompromisseihin. Vapaalla kierrolla olevat lehmät ovat käyneet ahkerasti robotilla, mikä on näkynyt myös maitomäärissä. Lisäksi lehmät saavat kioskilta Tiiviste-Kronoa.

Hyvä alku mahdollistaa täyden potentiaalin hyödyntämisen

Jalostus on Yli-Savusen tilalla sydämen asia. Sanna valitsee itse sonnit tilasäiliöön ja uusia hiehoja kasvatetaan noin 24 vuodessa. Vain parhaat pääsevät jatkamaan linjaansa ja lehmistä noin 55 prosenttia siemennetäänkin lihasonnilla. Kaikki syntyneet lehmävasikat genomitestataan ja ne saavat DNA-korvamerkit. Tulevien huippulypsäjien alkutaipale alkaa juomarehu Primo Acidilla. Yli-Savusen tila toimi aikanaan juomarehun pilottitilana, ja onnistuneen kokeilun jälkeen merkki on pysynyt muuttumattomana. Väkirehuna vasikat syövät aluksi Primo Starteria ja siirtyvät myöhemmin Primo Hiehoon. Jalostuksen eteen tehty työ on selvästi nähtävissä, tilalla on useita huippuindeksinaaraita ja kaksi hiehoista on päässyt Hollolaan myös huuhdeltavaksi.

Ruokinnallisilta ongelmilta tilalla ollaan vältytty pääasiassa hyvin. Yhdeksi tärkeimmistä keinoista Sanna mainitsee umpikauden anionikivennäisruokinnan. Tilalla käytetään Umpi-Namino Anionia ja loppu-umpikaudesta vannotaan Acetona Dry:n nimeen. Anioniset suolat saavat kalsiumaineenvaihdunnan käynnistymään tehokkaasti, mikä ehkäisee hypokalsemiaa ja poikimahavauksen riskiä.

Markon ja Sannan kädenjälki näkyy tilalla joka puolella, ja tulevaisuudessa heidän poikansa Mikko tulee jatkamaan tilanpitoa. Vaikka tuotannon kehittämisessä ollaan jo nyt onnistuttu hienosti, toiveet ovat korkealla myös tulevaisuuden suhteen. Tavoitteellinen työ jatkuu edelleen ja Savusilla odotetaan jo innolla uusien hiehojen pääsemistä näyttämään kykynsä.