Rehua vaihtamalla tuotos ja hedelmällisyys takaisin jaloilleen Vettenrannalla

Marko ja Mia Vettenrannan tilalla Siikaisissa kolme vuotta sitten käyttöönotettu Sopivarehu® on korjannut matalalla laahanneen maitotuotoksen ja heikon tiinehtyvyyden. Maaliskuussa jo kolmas lehmä ylsi satatonnariksi, ja karjassa on ollut myös yksi 150-tonnari.

Vettenrannan tilalla palattiin käyttämään Hankkijan rehuja keväällä 2016. Tuolloin tavoitteena oli parantaa tilan alentunutta tuotosta ja tiinehtyvyyttä. Hankkijan ruokinta-asiantuntijan suosituksesta tilalla päädyttiin ottamaan suoraan käyttöön Sopivarehu. Päätös on ollut tilalla onnistunut, sillä vuosituotos on kohentunut 1800 kg ja poikimaväliä on saatu myös lyhennettyä. Marko on positiivisesti yllättynyt Sopivarehun suunnittelun ripeydestä. ”Valmis suunnitelma tuli parin tunnin päästä, kun olin lähettänyt säilörehuanalyysit”, Marko kertaa Sopivarehuun siirtymisen alkuvaiheita.

Säilörehun huolellisella analysoinnilla pohja toimivalle ruokinnansuunnittelulle

Tilalla käytetään apilapitoista nurmiseosta ja rehu tehdään paaleihin. Markon mukaan pienikokoisilta lohkoilta paaleihin tehtävä rehu aiheuttaa paljon vaihtelua säilörehun laadussa ja koostumuksessa. Tämä vaatii tasapainoilua ruokinnansuunnittelulta. Sopivarehu on ollut tilalle erittäin toimiva ja joustava ratkaisu, sen koostumus tarkistetaan aina ennen jokaista tilausta. Marko korostaa säilörehuanalyysien ottamisen ja näytteiden edustavuuden tärkeyttä: ”jos se ei toimi niin ei ruokintakaan voi onnistua”.

1800-luvulla alkanut tilanpito jatkuu myös tulevassa kuudennessa sukupolvessa, sillä pojan kanssa on juuri muodostettu maatalousyhtymä. Vuonna 2003 rakennetussa lypsyasemapihatossa lypsetään 100 lehmän karjaa ja nuorkarja sijaitsee vanhassa navetassa. Karja koostuu pääosin ayrshireista, mutta joukossa on myös muutama brown swiss -lehmä.

Mia ja Marko Vettenranta
Mia ja Marko Vettenrannan ratkaisu alentuneeseen tuotokseen oli Sopivarehu®.
Vettenrannan Unuz
Tilan kolmas satatonnari Vettenrannan Unuz.