Sorkka+ kivennäisillä kestävästi terveemmät sorkat

Lehmien sorkkaterveyteen vaikuttavat ennen kaikkea navetan olosuhteet, mutta kunnollisella kivennäis- ja hivenaineruokinnalla voidaan ennaltaehkäistä sorkkasairauksia ja tukea jalkojen hyvää kuntoa. Terveemmät sorkat kuljettavat lehmät aktiivisesti lypsylle ja syömään: terveys ja kestävyys parantuvat.

Sorkkaterveyteen vaikuttaa erityisesti tasaisen kalsiumin saanti. Lyhyetkin kalsiumvajejaksot esim. poikimisen jälkeen, heikentävät sorkka-aineista. Kalsiumin saannin ohella lehmien tasaisesta D-vitamiinin ja riittävästä fosforin saannista tulee huolehtia, jotta kalsium imeytyy kunnolla.

Tarttuvien sorkkasairauksien torjunta kannattaa.

Tunnetuin ja tutkituin sorkkaterveyteen vaikuttava vitamiini on biotiini. Korkea biotiinin (20 mg/päivä) saanti edistää sorkan rasvapatjan kuntoa ja parantaa sorkan rasituksen kestoa. Biotiinin korkeaa annostelua on hyvä jatkaa ainakin 3 kuukauden ajan, jotta vaikutukset sorkkaterveydessä saadaan näkyviin. Hivenaineista kuparia ja sinkkiä tarvitaan sorkka-aineksen kunnolliseen muodostumiseen. Riittävä sinkin saanti on myös mm. edistänyt pienten sorkkahaavaumien parantumista. Vastaavasti mangaania tarvitaan nivelten ja rustojen kunnossapitoon.

Tarttuvien sorkkasairauksien, kuten ärhäkän sorkka-alueen ihotulehduksen, osalta eläimen oma vastustuskyky on avainasemassa. Orgaaniset hivenaineet ovat tutkimuksissa vähentäneet myös tarttuvien sorkkasairauksien leviämistä ja oireita. Orgaanisen hivenaineet imeytyvät tehokkaasti valkuaisaineiden tavoin. Lehmä tarvitsee hivenaineita ennen kaikkea antioksidanteiksi suojaamaan elimistöä haitallisilta aineilta. Seleenin ohella vastustuskykyyn ja siten myös sorkkasairauksiin vaikuttavat kuparin, mangaanin, sinkin ja jodin riittävä saanti.

Hankkijan Sorkka+ kivennäisissä on huomioitu erityisesti sorkkaterveyden vahva tuki. Ne sisältävät korkea biotiinin sekä orgaanisten hivenaineiden määrän yhdessä tasapainoisen kivennäisen kanssa. Uusimpana Sorkka+ ratkaisu on lisätty osaksi rakeista Huippu Naminoa, joka sopii korkeatuottoisille karjoille läpi vuoden kivennäisrehuksi automaattiruokintaan. Seosruokinnassa koko lypsykauden sorkkaterveyttä tukemaan sopii vahva täyskivennäinen Lypsykivennäinen Sorkka+.

Ummessaolevien kivennäisruokinnassa sorkkasairauksien ennaltaehkäisy korostuu, sillä kunnollinen umpikauden kivennäisruokinta tukee parhaiten riskialtteinta poikimisen seutua. Umpikivennäinen Sorkka+ täyskivennäinen on suunniteltu täsmällisesti ummessaolevien kivennäistarpeeseen sekä ennaltaehkäisemään poikimisen seudun sorkkasairauksia.