Blogi: Tiedätkö karjasi EKM Hyötysuhteen?

Tehokas maidontuotanto on parhaiten kannattavaa sekä taloudellisesti että ympäristön näkökulmasta. Maidontuotannon ympäristöpäästöt maitokiloa kohti pienenevät, kun tuotos nousee.

Hankkijan EKM Hyötysuhde™ on hyvä mittari tilasi taloudelliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen sekä ruokinnan tehokkuuteen. Se kertoo, kuinka tehokkaasti lehmille syötetty rehu muuntuu maidoksi ja maidon pitoisuuksiksi. Tavoitteena on saada energiakorjattua maitoa yli 1,5 kg yhtä syötyä kuiva-ainekiloa kohti. Tähän päästään hyvälaatuisilla säilörehuilla, ruokinnan ja täydennysrehujen optimoinnilla sekä välttämällä rehuhävikkiä.

Korkea maitotuotos ja hyvät maidon pitoisuudet parantavat EKM Hyötysuhdetta. Ylläpitoon käytetyn rehun osuus pienenee ja maidontuotantoon käytetyn rehun osuus kasvaa. Tämä parantaa maidontuotannon kannattavuutta.

Säilörehun hyvä laatu parantaa sen hyötysuhdetta. Jos säilörehu on heikosti sulavaa, suuri osa siitä päätyy sulamattomana suoraan lantaan, joten rehun hyväksikäyttö ja tuotantovaikutus ovat huonoja. Hyvä säilörehu puolestaan sisältää runsaasti energiaa maidontuotantoon sekä sulavaa kuitua maitorasvan lähtöaineeksi. Säilörehun hyvä säilöntälaatu vähentää rehuhävikkiä ja säilyttää rehun arvon ja maittavuuden. Syönti ja tuotos nousevat, ja EKM Hyötysuhde paranee.

Tarkan ruokinnan suunnittelu perustuu kotoisten rehujen analyysituloksiin. Puuttuvat ravintoaineet, kuten valkuainen, tärkkelys ja kivennäisaineet, täydennetään parhaiten soveltuvilla täydennysrehuilla. Paras ja tarkin täydennys säilörehuille saavutetaan aina tilakohtaisesti suunnitelluilla Sopiva®-tuotteilla.

Myös rehuhävikin pienentäminen parantaa EKM Hyötysuhdetta. Lehmät syövät rehun tarkasti, jos rehu on tuoretta, tasaisen hyvää ja maittavaa. Lajittumista voidaan vähentää ja syöntiä lisätä lyhentämällä silpun pituutta ja lisäämällä kuivaan säilörehuun hieman vettä tai melassia sitomaan seosta. Kun rehu jaetaan usein ja ruokintapöytä puhdistetaan säännöllisesti vanhoista rehujäämistä, rehun syöntilaatu pysyy hyvänä. Rehua tulee olla aina vapaasti tarjolla ja lehmien ulottuvilla. Liian kauas ajautunut rehu jää syömättä ja lämpenee.

Tiedätkö karjasi EKM Hyötysuhteen? Laskennallinen EKM Hyötysuhde selviää Hankkijan Tehokkuusmittaristosta, jonka saat ruokintasuunnitelman yhteydessä ruokinta-asiantuntijaltasi. Sen toteutumista käytännössä voit seurata punnitsemalla jaetun rehun sekä seuraamalla maidontuotannon tunnuslukuja. Hyvää EKM Hyötysuhdetta kannattaa tavoitella!

Pirjo Hissa
Kehityspäällikkö, nautarehut