Tutkimuksen valokeilassa Progres® lypsylehmillä

Männyn pihka

Männyn pihkan resiinihappoihin perustuva Progres® on lupaavasti lisännyt aiemmissa tutkimuksissa pötsin propionihapon tuotantoa sekä vähentänyt lehmien laihtumista poikimisen jälkeen. Yhdessä Hannoverin Eläinlääketieteellisen Yliopiston tutkijoiden kanssa selvitetään parhaillaan Rusitec- pötsimallinnuksen avulla tarkemmin, miten Progres vaikuttaa pötsimikrobistoon: sen monipuolisuuteen ja mahdollisiin mikrobimuutoksiin. Hapanpötsitilanteissa tyypillisesti pötsimikrobisto muuttuu. Nyt käynnissä olevissa tutkimuksissa onkin tarkoitus selvittää, voisiko Progres mahdollisesti riskitilanteissa hillitä pötsin pH-vaihteluja ja siten edesauttaa pötsiterveyttä.

Syksyllä 2018 käynnistyi myös laajamittainen lypsylehmien ruokintakoe Suomessa LUKE:n kanssa yhteistyössä. Ruokintakokeessa on tarkoituksena selvittää Progresin vaikutusmekanismia niin lehmään kuin syntyvään vasikkaankin asti. Tutkimuksessa testataan mm. Progresin vaikutusta lehmän vastustuskykyyn, ketoosin ennaltaehkäisyyn, rehun sulatuksen tehokkuuteen sekä tietysti tuotokseen poikimisen jälkeen.

Tutkimukset jatkuvat vielä ensi vuoden ajan ja niiden tuloksena saamme toivottavasti paljon uutta ymmärrystä niin Progresista kuin yleisestikin tavoista vaikuttaa lehmien vastustuskykyyn ja aineenvaihdunnan tehokkuuteen sekä syntyvän vasikan terveyteen.


Milla Frantzi, kehityspäällikkö