UUTUUS! Markkinoiden tehokkain valmiste poikimahalvauksien ennaltaehkäisyyn – Acetona Dry

Onnistunut umpikauden ruokinta vähentää ratkaisevasti poikimisen seutuun liittyviä ongelmia. Näistä tunnetuin on akuutti poikimahalvaus, joka johtuu riittämättömästä kalsiumin saannista tai imeytymisestä. Poikimisen yhteydessä kalsiumin tarve kasvaa räjähdysmäisesti käynnistyvän maidontuotannon ja ternimaidon korkean kalsiumpitoisuuden vuoksi. Rehusta saatavan kalsiumin lisäksi lehmä pyrkii vastaamaan puutteeseen irrottamalla kalsiumia luustostaan. Tehokkaan kalsiumaineenvaihdunnan käynnistyminen vie kuitenkin vähintään kaksi vuorokautta, mikä altistaa lehmät kalsiumvajeen partaalle. Riskiryhmään kuuluvat erityisesti korkeatuottoiset sekä useampaa kertaa poikivat lehmät, sillä kalsiumaineenvaihdunnan aktivoivan hormonitoiminnan käynnistyminen hidastuu iän myötä.

Kun elimistön ”kalkkipumppu” ei ole valmis reagoimaan kasvavaan kalsiumin tarpeeseen, lisääntyy lehmän riski sairastua poikimahalvausta yleisempään ongelmaan - piilevään kalsiumvajeeseen. Alentunut syöntikyky, jälkeisten jääminen, maidon valuttelu ja poikimisen jälkeiset tulehdukset kuuluvat oireisiin, joita ei läheskään aina osata yhdistää piilevän kalsiumvajeen seurauksiksi.

Umpikauden säilörehulla on myös huomattava merkitys lehmien riskiin sairastua kalsiumaineenvaihdunnan häiriöihin. Säilörehun korkea kalsium- ja kaliumpitoisuus lisäävät poikimahalvauksen riskiä. Myös tuntemattomampien kloori- ja rikkipitoisuuksien alhainen taso nostaa elimistön kationi-anionitasetta, jolloin poikimahalvauksen riski nousee.

Tunnutuskauden tehopakkaus

Kalkkipumpun aktivointi tunnutuskaudella uuden Acetona Dry:n sisältämien anionisuolojen avulla ehkäisee tehokkaasti yllä mainittuja ongelmia. Tuote on markkinoiden vahvin, ainoastaan 500 g käyttömäärä päivässä riittää ennaltaehkäisemään poikimahalvauksia tehokkaasti. Hankkijan ruokinta-asiantuntija auttaa selvittämään tilasi umpikauden ruokinnan riskitekijät, mm. kationi-anionitaseen.

Tätä varten tarvitset umpikauden säilörehusta laajan kivennäisanalyysin sekä rikki&kloori -lisäanalyysin, jonka avulla lasketaan ruokinnan kationi-anionitase. Tämän yksikkö on milliekvivalentti, mEq/kg. Umpiruokinnassa tavoitteena on negatiivinen kationi-anionitase, jolloin elimistön kalkkipumppu aktivoituu ja poikimahalvauksien riski laskee. Normaalisti suomalaisessa nurmisäilörehuun pohjautuvassa umpikauden ruokinnassa kaltioni-anionitase on n. 200-300 mEq:n tasoa. Acetona Dry -tuotteella tase saadaan laskemaan jopa miinuksen puolelle. Acetona Dry on markkinoiden tehokkain poikimahalvausten ennaltaehkäisijä, tuotteen kationi-anionitase on -3000 mEq/kg!

Acetona Dry:n käyttö aloitetaan kaksi viikkoa ennen poikimista, ja käyttö lopetetaan poikimispäivänä. Tuote sisältää kaikki umpilehmän tarvitsemat kivennäiset, joten täydennä tarvittaessa tunnutusruokintaa vain pienellä määrällä väkirehua. Acetona Dry sisältää myös verensokeria nostavia tehoaineita, Progut® -pötsitehosteen sekä orgaanisia hivenaineita ja E-vitamiinia vastustuskyvyn tueksi.

Tutustumisetu: Käyttömäärä puolittui, hinta pysyi samana. Aloita käyttö ja tilaa toukokuun loppuun mennessä tutustumishintaan!