Kun kaikki on kohdallaan

Kun kaikki on kohdallaan
 

Tasapainoinen ruokinta tuottaa tulosta: maitolitrat ja maidon pitoisuudet ovat korkeita ja eläimet terveitä. Terveen ja tuottavan karjan ruokinta perustuu tuotosvaiheen huomiointiin sekä kotoisten säilörehujen kattavaan analysointiin.

Maitomäärä huippuun

Vastapoikineen lehmän oikea ruokinta luo pohjan tuottoisalle lypsykaudelle. Alkulypsykaudella lehmä käyttää energian tehokkaasti maidontuotantoon, ja tuotoshuippu saavutetaan helposti. Vastapoikineiden lehmien terveyden ja hedelmällisyyden säilyttämiseksi on ensiarvoista välttää voimakasta laihtumista sekä pötsin happamoitumista.

Voimakas lihoista lypsäminen johtaa piilevään ketoosiin, joka laskee lehmän tuotosta, vastustuskykyä ja tiinehtyvyyttä. Rasvavarastojen purku on voimakkainta lihavilla lehmillä ja niiden riski sairastua piilevään ketoosiin on suurin. Rasvavarastojen purku näkyy esimerkiksi korkeina maidon rasvapitoisuuksina ja pahimmillaan lehmän jatkuvana sairasteluna.

Alkulypsykaudella lehmä hyötyykin ensisijaisesti ravintoaineista, jotka nostavat sen veren sokeripitoisuutta: korkeammasta tärkkelyksen ja väkirehun määrästä sekä veren sokeripitoisuutta nostavista nesteistä. Veren sokeripitoisuuden noustessa ja hyvän syönnin säilyessä maitotuotos pysyy korkeana sekä lehmä terveenä huipputuotoksenkin ajan. Lisäenergiaksi vastapoikineille sopivat esimerkiksi Virta-energiarehut hyvän täysrehun ohella.

Maidon pitoisuudet nousuun

Maidon pitoisuuksien luonnollinen vaihtelu eri tuotosvaiheissa.

Maitotuotoksen noustessa maidon pitoisuudet tyypillisesti laimenevat, mikä havaitaan esimerkiksi alkulypsykauden matalina rasva- ja valkuaispitoisuuksina. Ruokinnallisin keinoin maidon korkeaa rasvapitoisuutta voidaan tukea esimerkiksi ohra- ja säilörehuvaltaisella ruokinnalla sekä lisäämällä ruokintaan kovaa suojattua rasvaa. Hapanpötsin välttäminen on myös ensiarvoista, kun tavoitellaan korkeampaa maidon rasvapitoisuutta. Maidon valkuaispitoisuuteen vaikuttaa ruokinnassa saatavien aminohappojen lisäksi voimakkaasti lehmän energiansaanti. Korkeita maidon pitoisuuksia tuetaankin helpoiten vahvoilla pitoisuusrehuilla, kuten Auto-Krossi III- ja Auto-Krossi IV-täysrehuilla.