Laidunruokintaan siirtyminen

Laidunnus vaatii oman huomionsa, niin nurmiviljelyssä kuin eläinten hoidossa ja ruokinnassakin. Kokoaikalaidunnus on haastavaa isoissa karjoissa, mutta isoissakin karjoissa osa-aikalaidunnus on hyvä tapa lisätä lehmien hyvinvointia ja sorkkaterveyttä.

Laidunlohkot tulisi suunnitella ennen laitumelle siirtymistä. Laidunalaa tarvitaan lehmää kohti alkukesällä noin 0,15 ha ja loppukesällä n. 0,4 ha. Navetan tulisi olla laidunlohkojen keskipisteenä. Jokaiselle on lohkolle on tavoitteena saada 5 syöntikertaa/kesä, jotta laidunrehun laatu säilyy optimaalisena.

 
Lehmät laitumella

10 askelta kesään - siirtoruokinnan muistilista

 

1. Nurmirehu on perusrehu

 • Suunnittele laidunkierto sekä säilörehun- ja niittorehun tarve.

2. Sorkat

 • Tarkista sorkkien kunto - säännöllinen sorkkahoito ympäri vuoden.
 • Sorkkaystävälliset kulkuväylät - ei karkeita, kuluttavia soraväyliä!

3. Täysrehun valinta tavoitteiden ja nurmirehun mukaan

 • Kuitupitoinen täysrehu sopii parhaiten alkukesän laidunta täydentämään.
 • Puolitiivisteet tasapainottavat vilja-laidunruokintaa → tuotteen valinta viljan käyttömäärän mukaan.

4. Kesän kivennäisruokinta

 • Kesäajaksi kivennäisrehu, jossa on paljon imeytyvää magnesiumia, natriumia, kalsiumia sekä riittävästi hivenaineita.
 • Riittävä kivennäisruokinta ehkäisee halvauksia ja puutosoireita.
 • Suolaa kannattaa pitää vapaasti saatavilla.

5. Vesi vanhin voitehista

 • Puhdasta vettä kuluu yli 100 litraa lehmää kohti päivässä! Jokaiseen maitolitraan tarvitaan 5 litraa vettä.

6. Mahojen kunto

 • Siirto säilörehuruokinnasta laitumelle varoen - heinä ylläpitää märehtimistä.
 • Monipuolinen täydennysrehu auttaa: NDF-kuitu mm. melassileikkeestä tasapainottaa alkukesän ruokintaa.

7. Säilörehun korjuu

 • Lannoituksen suunnittelu.
 • Oikea korjuuajankohta - Kasvuaste, lämpösumma.
 • Ennakkonäytteiden otto.

8. Ruokinta keskikesällä

 • Nurmen kasvu hidastuu - täysrehun ja säilörehun käyttöä lisätään tarvittaessa.
 • Energia-arvoltaan korkeat täysrehut turvaavat energian saantia.
 • Seuraa utareterveyttä → käytä tarvittaessa E-vitamiinilisää.

9. Analysoi säilörehu etukäteen

 • Säilörehuanalyysi auttaa valitsemaan oikean täydennysrehun syksyllä.

10. Siirto sisäruokintaan

 • Tarkista poikivien kuntoluokka, sorkkien kunto.
 • Totuta hiehot navettaan 2 kk ennen poikimista!
 • Kiinnitä huomioita tunnutusruokintaan.