Väkirehuruokinta laidunkaudella

Sisäruokinnasta siirrytään laidunruokintaan vähitellen, sillä lehmän pötsi ei siedä suuria äkillisiä muutoksia ruokinnassa. Nuoren ruohon NDF-kuitupitoisuus on hyvin matala. Nuori ruoho sisältää runsaasti liukoisia ravintoaineita, hiilihydraatteja ja valkuaista, jotka saavat aikaan voimakkaan pötsikäymisen. Laitumen syöttöä aloitettaessa ruokinnan täydennys kuivalla heinällä tai säilörehulla ylläpitää märehtimistä ja varmistaa terveyttä.

Laitumelle siirryttäessä väkirehumäärää ei kannata laskea liian nopeasti, jotta maitotuotos säilyy ennallaan. Väkirehutason säilyttäminen entisellään parantaa myös magnesiumin imeytymistä ja vähentää laidunhalvauksen riskiä. Väkirehumäärää voi pienentää, kun laitumen syönti on riittävää.

Alkukesän laitumella monipuolinen täysväkirehu, kuten Lypsy-Krossi I tasapainottaa laitumen matalaa kuitupitoisuutta ja runsasta liukoista valkuaista sekä hillitsee maidon ureapitoisuuden nousua. Laidunkauden väkirehutäydennys voidaan toteuttaa myös viljan ja puolitiivisteen tai viljan, valkuaisrehun ja kivennäisrehun muodossa. Jos viljaa on niukasti käytettävissä, on kiireinen kesä paras ajankohta säästää ruokintatyössä ja käyttää valmista täysrehua.

Täydennysväkirehun tarve on hyvällä laitumella pienempi kuin säilörehuruokinnalla. Täysaikaisessa laidunnuksessa väkirehulisä antaa maitotuotosvasteen yleensä vain 9 kg väkirehutasoon asti.

Laidunkaudella väkirehumäärää voidaan parhaassa kasvuvaiheessa vähentää. Tuotosten säilyttämiseksi hyvällä tasolla ei loppukesän kuumalla väkirehuruokinnassa kannata säästellä.

Kun laidunruohon kasvu on alkukesällä jopa 180 kg KA/ha/pv, se on loppukesällä vain 50 kg KA/ha/pv tai alle. Nämä kasvut on mitattu Pohjois-Savossa, mutta Etelä-Suomen savimailla heinäkuun helle voi lopettaa ruohon kasvun lähes kokonaan. Loppukesällä maidontuotanto kärsiikin helposti laitumen määrän ja laadun heikentyessä. Väkirehun määrän lisääminen on paras keino välttää maidontuotannon notkahdus loppukesällä. Väkirehuksi soveltuu tällöin parhaiten vahva täysrehu, kuten Auto-Krossi II. Laidunrehun puutetta voidaan korvata myös säilörehulla eli siirtyä osittaislaidunnukseen. Silloinkin väkirehutäydennystä on tarkistettava täydentämään todellista nurmirehun laatua.

10 askelta kesään - siirtoruokinnan muistilista

Siirtoruokinta

1. Nurmirehu on perusrehu

 • Suunnittele laidunkierto sekä säilörehun- ja niittorehun tarve.

2. Sorkat

 • Tarkista sorkkien kunto - säännöllinen sorkkahoito ympäri vuoden.
 • Sorkkaystävälliset kulkuväylät - ei karkeita, kuluttavia soraväyliä!

3. Täysrehun valinta tavoitteiden ja nurmirehun mukaan

 • Kuitupitoinen täysrehu sopii parhaiten alkukesän laidunta täydentämään.
 • Puolitiivisteet tasapainottavat vilja-laidunruokintaa → tuotteen valinta viljan käyttömäärän mukaan.

4. Kesän kivennäisruokinta

 • Kesäajaksi kivennäisrehu, jossa on paljon imeytyvää magnesiumia, natriumia, kalsiumia sekä riittävästi hivenaineita.
 • Riittävä kivennäisruokinta ehkäisee halvauksia ja puutosoireita.
 • Suolaa kannattaa pitää vapaasti saatavilla.

5. Vesi vanhin voitehista

 • Puhdasta vettä kuluu yli 100 litraa lehmää kohti päivässä! Jokaiseen maitolitraan tarvitaan 5 litraa vettä.

6. Mahojen kunto

 • Siirto säilörehuruokinnasta laitumelle varoen - heinä ylläpitää märehtimistä.
 • Monipuolinen täydennysrehu auttaa: NDF-kuitu mm. melassileikkeestä tasapainottaa alkukesän ruokintaa.

7. Säilörehun korjuu

 • Lannoituksen suunnittelu.
 • Oikea korjuuajankohta - Kasvuaste, lämpösumma.
 • Ennakkonäytteiden otto.

8. Ruokinta keskikesällä

 • Nurmen kasvu hidastuu - täysrehun ja säilörehun käyttöä lisätään tarvittaessa.
 • Energia-arvoltaan korkeat täysrehut turvaavat energian saantia.
 • Seuraa utareterveyttä → käytä tarvittaessa E-vitamiinilisää.

9. Analysoi säilörehu etukäteen

 • Säilörehuanalyysi auttaa valitsemaan oikean täydennysrehun syksyllä.

10. Siirto sisäruokintaan

 • Tarkista poikivien kuntoluokka, sorkkien kunto.
 • Totuta hiehot navettaan 2 kk ennen poikimista!
 • Kiinnitä huomioita tunnutusruokintaan.