Kaikki kohdalleen eri tuotantovaiheissa

Tasapainoinen ja eri tuotantovaiheiden tarpeet huomioiva ruokinta tuottaa tulosta: maitolitrat ja maidon pitoisuudet ovat korkeita ja eläimet terveitä. Säilörehujen kattava analysointi on avainasemassa terveen ja tuottavan karjan ruokinnassa. Sen pohjalta voidaan valita sopivat täydennysrehut ja suunnitella optimaalinen ruokinta jokaiseen tuotantovaiheeseen.
 
Eri tuotantovaiheet

< 100 pv: Tue terveyttä ja nosta maitomäärä huippuun

Vastapoikineen lehmän tarpeet ja sen tuotannolle asetettavat tavoitteet poikkeavat huomattavasti lypsykauden puolivälin ohittaneen lehmän tarpeista ja tuotostavoitteista. Ensimmäisen sadan tuotospäivän tavoitteena on tukea terveyttä ja nostaa maitomäärä huippuunsa. Sen onnistumisen edellytyksiä ovat umpikauden kunnollinen ruokinta, hyvän syöntikyvyn tukeminen poikimisen jälkeen sekä terveyden ja vastustuskyvyn turvaaminen.

Poikimisen jälkeen lehmä laihtuu, koska maidontuotanto ja energian tarve kasvavat nopeammin kuin syöntikyky. Voimakas laihtuminen voi johtaa piilevään ketoosiin, joka laskee tuotosta, vastustuskykyä ja tiinehtyvyyttä. Rasvavarastojen purkaminen näkyy rasvapitoisuuden nousuna veressä ja maidossa. Korkea maidon rasva heruvalla lehmällä on huolestuttava oire. Ensimmäiset sata tuotospäivää eivät sovi rasvapitoisen maidon tuottamiseen!

Heruvan lehmän terveyttä tukee parhaiten hyvä syönti. Syöntikykyä parantavat oikea kuntoluokka, umpikauden aikana ylläpidetty pötsin iso tilavuus, maittavat ja hyvälaatuiset rehut sekä verensokeria ja ruokahalua tukevat rehuaineet. Ensimmäisen sadan tuotospäivän aikana ruokinnan tulee olla ennakoivasti nousevaa ja tuotostavoitteiden mukaista. Samalla on kuitenkin huolehdittava märehtimisestä ja pötsin normaalista toiminnasta.

Huolehdi vastapoikineista ensimmäisen sadan päivän aikana omalla ruokintaohjelmallaan, johon kuuluvat hyvän täysrehun ohella lisäenergiaa tuovat ja verensokeria ylläpitävät Virta-energiarehut. Acetona Energy- ja Acetona Energy Plus-liuoksilla voidaan maidontuotantokauden alkuvaiheessa tukea veren sokeritasoa, ennaltaehkäistä piilevää ketoosia ja vahvistaa hyvää syöntiä. Auto-Energy on robottiruokintaan suunniteltu houkutusrehu, joka vastaa erityisesti korkeatuottoisen karjan herumisvaiheen haasteisiin.

Ensimmäisen sadan tuotospäivän aikana on tärkeintä vahvistaa syöntikykyä ja ylläpitää veren sokeritasoa. Ne ovat edellytys huipputason maidontuotannolle.

>100 pv: Maidon pitoisuudet nousuun

Ensimmäisen sadan päivän jälkeen tuotoshuippu on saavutettu, ja ruokinta sopeutetaan vähitellen toteutuvan maitotuotoksen mukaiseksi. Tavoitteet siirretään tasaisen korkeana pysyvään maitokäyrään sekä maidon pitoisuuksiin.

Maidon korkeaa rasvapitoisuutta voidaan parhaiten tukea lisäämällä runsaasti NDF-kuitua sisältävän säilörehun syöntiä. Säilörehun kuidusta syntyy pötsissä maitorasvan esiaineita, etikkahappoa ja voihappoa. Myös ohraa sisältävä ruokinta sekä kovan rasvan lisääminen rehuihin nostaa maitorasvaa. Runsas pehmeän kasviöljyn käyttö sekä pötsin happamoituminen alentavat maidon rasvapitoisuutta.

Maidon valkuaispitoisuuteen vaikuttaa lehmän energiansaanti sekä ruokinnasta saatavien aminohappojen riittävyys. Korkeita maidon pitoisuuksia tuetaankin helpoiten vahvoilla pitoisuusrehuilla, kuten Auto-Krossi III- ja Auto-Krossi IV-täysrehuilla.

Komponenttiruokinnassa energian saantia voidaan lisätä suojatulla rasvalla,
Farmarin Energia Mixer, tai Maissiseoksella, joka sisältää pötsissä hitaasti vapautuvaa tärkkelystä. Sadan tuotospäivän jälkeen käytettävä ruokintaohjelma tukee hyviä pitoisuuksia sekä pitkää, tasaisen korkeaa maidontuotantoa. Ruokinnan riittävä valkuaistaso pitää yllä maidontuotantoa ja vähentää lihomisen riskiä tuotantokauden lopulla.

Tuotantovaiheiden tarpeet huomioiva ruokinta tukee terveyttä ja tuottaa tulosta. Korkean maitomäärän ja pitoisuuksien saavuttaminen onnistuu, kun ruokinta on kohdallaan joka tuotantovaiheessa.