Suomen viljatase tiukka, Hankkija varmistaa rehutoimitukset

Maissinjyvät

Tänä vuonna korjattiin Suomessa vuosisadan pienin viljasato. Laadullisesti vehnä ja ohra ovat keskimäärin hyviä. Kauran laatu kärsi kesän olosuhteista, mutta sadolla on silti vahva myllykysyntä, koska sato jäi myös muualla EU-alueella pieneksi kuivuuden takia. Rehuvehnän saatavuus on jo osoittautunut heikoksi, suurin osa vehnästä ohjautuu elintarvikekäyttöön.

Ensimmäisten sato- ja viljatase-ennusteiden mukaan kotimaan vehnäsato ei riitä kattamaan koko käyttöä ja muillakin viljoilla tase on tiukka tänä vuonna. Tuontia tarvitaan jossain määrin sekä elintarvike- että rehukäyttöön. Hankkija ei tuo viljaa, jollei sille ole selvää tarvetta ja käyttöä. Ensisijainen tehtävämme on kotimaisen viljasadon markkinointi parhaalla mahdollisella hinnalla.

Hankkija on käyttänyt jo usean vuoden aikana maissia kotimaisen viljan täydentämiseksi ruokinnallisista syistä. Kuluvan satovuoden aikana maissin käyttö lisääntyy ja näkyy raaka-aineena useammassa rehuseoksessa. Tällä varmistamme raaka-aineiden riittävyyden ja rehutoimitukset vuoden 2019 sadonkorjuuseen asti. Hankkija toimittaa tässäkin tilanteessa kilpailukykyisiä rehuseoksia kustannustehokkaasti suomalaisille kotieläintiloille.

Hankkijan tuontiohjelmassa on erikokoisia maissilaivoja. Suurin osa maissista tulee Suomeen kerralla, isolla laivalla Naantaliin. Laivan purku alkaa viikolla 42. Ohjelmassa on myös pieni määrä rehuvehnää. Lisähankintoja tehdään tarpeen mukaan.

Mount Adams
m/V Mount Adams Naantalissa
Mount Adams
Maissipussit

Nyt tuotavan maissin ja rehuvehnän alkuperä on Itä-Eurooppa. Hankkija on asettanut tuotaville raaka-aineille tiukat vaatimukset, esim. selkeästi alemmat rajat hometoksiineille mitä EU edellyttää. Varmistamme omilla analyyseillä, että erät ovat vaatimusten mukaisia.

Hankkija tuo rehuviljoja pelkästään rehutehtaiden raaka-ainekäyttöön. Eviran ja ETT:n ohjeistusten mukaan tuontieriä ei myydä suoraan tiloille vaan ne menevät tehtaiden lämpökäsittelyn kautta rehuseoksiin. Rehutehtaan prosessissa lämpötila nousee vähintään 81 asteeseen, afrikkalainen sikarutto (ASF) ei kestä yli 70 asteen lämpötiloja.

Kotieläintalous ja maatalous yleensäkin tarvitsee tuotantopanoksensa myös tämän satovuoden aikana. Hankkija on johtavana maatalouskauppana ja rehuvalmistajana suomalaisen viljelijän tukena tavoitteiden saavuttamisessa.