Kotimaisesta tutkimuksesta uusia keinoja ilmastoystävälliseen maidontuotantoon

Ruokintakokeen aikana lehmien rehussa käytettiin mm. rypsirouheen sijasta rypsipuristetta.

Ihmiskunnan ravinnontuotanto entistä vähäpäästöisemmin on elintarvikesektorin yhteinen haaste. Suomen hallituksen tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. EU:ssa vastaava tavoite on asetettu vuoteen 2050.

Maidontuotantoketjun merkittävin ilmastovaikutus syntyy lehmien pötsin tuottamasta metaanikaasusta. Pötsimikrobien avulla märehtijät pystyvät hyödyntämään ihmisravinnoksi kelpaamatonta kuitupitoista rehua, kuten nurmea, ja muuttamaan sen ravintorikkaiksi eläintuotteiksi. Pieni osa energiasta kuitenkin menee hukkaan metaanin muodossa.

Ruokinnan tehokkuusluku ja maitotuotos nousivat

Metaanin tuotannon vähentämiseen on monia keinoja. Korkea keskituotos, väkirehutason nosto, tehokas hiehojen kasvatus ja lehmien elinikäistuotoksen nosto alentavat metaanin tuotantoa maitolitraa kohden.

Hankkija osallistui Jokioisten tutkimusnavetassa tehtyyn ruokintakokeeseen, jossa selvitettiin ruokinnan vaikutusta lypsylehmien metaanipäästöihin ja maidontuotantoon. Ruokintakokeen aikana lehmien rehussa käytettiin mm. rypsirouheen sijasta rypsipuristetta. Tämä nosti pehmeän kasviöljyn saantia.

Testiruokinnalla metaanin tuotanto maitolitraa kohden aleni merkitsevästi, -15 %. EKM-maitotuotos nousi 2,6 kg/päivä. Maidon rasvapitoisuus aleni 0,2 %-yksikköä, mutta koska maidon litratuotos nousi 4 kg/pv, maitorasvan kokonaistuotanto pysyi samalla tasolla. Maidontuotannon rehuhyötysuhde parani 9,5 %. Rehuhyötysuhde vaikuttaa tuotannon kannattavuuteen.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa Journal of Dairy Science -julkaisusarjassa

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään Hankkijan Fiksu-ilmastorehuissa, jotka ovat uuden sukupolven tuotteita maidontuotannon ympäristöjalanjäljen pienentämiseen. Fiksu-ilmastorehut sisältävät tutkittuja raaka-aineratkaisuja lehmien metaanipäästöjen alentamiseen ja rehuhyötysuhteen parantamiseen. Tuotteiden koostumukset päivittyvät sitä mukaa, kun uusia tuloksia raaka-aineiden ja lisäaineiden vaikuttavuudesta metaanipäästöjen alentamiseen valmistuu.

Bayat et al. 2022. Evaluating the effects of high-oil rapeseed cake or natural additives on methane emissions and performance of dairy cows. Journal of Dairy Science 105:1211-1224.