Broileritilalla riskienhallinta huomioidaan koko ajan

Tarmo Lankinen
Lankisen broileri Oy:n Tarmo Lankinen ja Hankkijan avainasiakaspäällikkö Jussi Saranen uuden broilerikasvattamon pihalla

Lankisen Broileri Oy kasvattaa broilereita Oripäässä. Uudessa viime syksynä valmistuneessa broilerikasvattamossa käyttöön otettu nykyaikainen tekniikka, riskienhallintaan panostaminen sekä huippuosaaminen niin rehustuksen kuin kasvattajien taholta ovat olennaisia osatekijöitä tuloksen luomisessa.

Lankisen Broileri Oy:n kolmessa broilerikasvattamossa kasvaa noin 120 000 broileria. Tiina, Tarmo ja Olli Lankinen luotsaavat myös samaan tilakokonaisuuteen kuuluvaa Lankisen Tila Oy:tä, joka keskittyy pihvisonnien loppukasvatukseen sekä peltoviljelyyn.

Rakennuskantaa uudistettava

Lankisen broilerikasvattamo
Lankisen Broileri Oy:n 4 000-neliöinen broilerikasvattamo on uusin Kariniemen kasvattamoista. Kasvattamoon mahtuu noin 75 000 lintua.

Lankisen Broileri Oy:n uusin broilerikasvattamo valmistui viime syksynä.
–Rakennushankkeen aloittamista puolsi erityisesti se, että broilerin kysyntä jatkaa kasvuaan ja koemme, että kysyntään on vastattava. Ja mielestäni on tärkeää, että liha pyritään tuottamaan Suomessa, Tarmo Lankinen painottaa.

Rakennuskanta vanhenee ja uutta on rakennettava, jotta myös uudempaa tekniikkaa pystytään ottamaan käyttöön.
–Uudisinvestointeja on pakko tehdä, jos halutaan tuotannolle jatkuvuutta, Lankinen tiivistää. Lankiset suhtautuvat tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Tilalla on tehty iso investointi uuden kasvattamon muodossa, jossa tuotanto tulee pyörimään ainakin seuraavat 30 vuotta. Myös HKScanilla on investoitu uuteen broileriteurastamoon lihan kysynnän kasvaessa.

Riskienhallintaa monessa muodossa

Nykyaikaisuus ja ajan hermolla oleminen näkyy tilan kaikessa toiminnassa. Valvontaan ja tietoturva-asioihin on paneuduttu huolellisesti. Lankisten tietoverkko on jaettu kolmeen sisäverkkoon siten, että valvontakamerat, kasvattamon tuotannonohjausjärjestelmä sekä toimistokoneet ovat omissa sisäverkoissaan. Verkkoympäristön ja palomuurin asennuksista huolehti loimaalainen JMJping Oy. Tilalla on valokuituyhteydet kaikkiin tuotantorakennuksiin. Riskienhallinta on huomioitava koko ajan ja tietoturvauhat eivät ole enää poissuljettuja maatiloillakaan, joissa monet toiminnot ovat tietokoneohjattuja, Tiina Lankinen muistuttaa. Tilan tietoja suojaa tehokas palomuuri ja tiedostojen varmennuksesta pilvipalveluun on huolehdittu.

Tietoa liikkuu tämän kokoisessa yrityksessä paljon.
–Mekin lähetämme tietoja monelle eri taholle ja toimistotyöhön kuluu paljon aikaa. Välillä tuntuu, että paljon tietoa jää hyödyntämättä. Siinä olisi kehittämisen paikka, miten kerran lähetetty tieto saataisiin hyödynnettyä paremmin, Tiina Lankinen pohtii. Lisäksi myös me tuottajat tarvitsemme tietoa takaisinpäin, jotta pystymme kehittämään omaa johtamistamme ja toimintaamme.

Vahva-rehuohjelma toiminut hyvin

Tilan yhteistyö Hankkijan kanssa on ollut pitkäaikaista. Lankisen Broileri Oy:ssä on käytössä Hankkijan uusi Vahva-ruokintaratkaisu. Vahva-ohjelma edellyttää, että broilereiden ruokinnassa on käytössä runsaasti vehnää. Vehnä tilan broilereille ostetaan pääasiassa lähiseudun viljelijöiltä.
–Rehut ovat toimineet tilalla hyvin. Broilerituottajina toivomme erityisesti tasalaatuisia rehuja. Mitä vähemmän muuttujia muutenkin herkässä broilerituotannossa on, niin sen parempi. Myös rakeen tekninen laatu on olennainen tekijä, sillä rehun on pysyttävä rakeena syöttöön asti, Tarmo Lankinen toteaa. Rehukuljetukset ovat isäntäväen mukaan olleet sujuvia ja yhteistyöhön kuljetusliike TM Luotosen kanssa tilalla ollaan erittäin tyytyväisiä.

Broilerikasvattaja elää kiinteässä yhteydessä teurastamon toimintaan ja aikatauluihin, joten on tärkeää, että myös rehutehtaan puolelta toiminta on joustavaa.
–Olemme jatkuvasti yhteydessä tilan suuntaan ja kuuntelemme heidän kokemuksiaan. Mikään ei korvaa asiakkaan näkökulmaa, Hankkijan avainasiakaspäällikkö Jussi Saranen kiteyttää. Ongelmatilanteissa on kaikkien etu, että mahdollisista epäkohdista ilmoitetaan heti tehtaalle.
–Yhteistyö Hankkijan kanssa on sujunut hyvin. Rehun hinta ja laatu määräävät tahdin, Tarmo Lankinen summaa.

Jussi Saranen ja Tarmo Lankinen broilerkasvattamossa
Riskienhallintaan on panostettu tilalla monin tavoin. Esimerkiksi kasvattamon normaalin palohälytysjärjestelmän lisäksi sähkökaapeissa on kaasutunnistimet, josta lähtee hälytys ennen kuin savua ehtii muodostua.
Jussi Saranen sekä Tiina ja Tarmo Lankinen pöydän äärellä.
Tilalla tehdään rehukauppaa parin kuukauden välein. Yhteistyön sujumiseen ovat tyytyväisiä niin Lankisen Broileri Oy:n Tiina ja Tarmo Lankinen kuin Hankkijan avainasiakaspäällikkö Jussi Saranen.

Teksti ja kuvat: Anne Nieminen