Laadukkaita broileriuntuvikkoja hyvällä konseptilla emoketjusta

Untuvikkoja

DanHatch on yksi Euroopan suurimpia broilerihautomoita ja se tuottaa vuosittain noin 135 miljoonaa untuvikkoa broileriketjuun. Tästä samaan konserniin kuuluvan, suomalaisen DanHatch Finlandin osuus on noin 40 miljoonaa untuvikkoa. Hankkijan ja DanHatch Finlandin yhteistyö keskittyy ruokintaratkaisuihin, jotka mahdollistavat emoparvien hyvän kasvun, kehittymisen ja tuotannon. Lintujen hyvinvointi on yksi keskeisimmistä teemoista.

Emot saapuvat Ruotsista Aviagen SweChick:n hautomolta päivän ikäisinä untuvikkoina. Untuvikot siirretään kasvamaan nuorikkokasvattamoille. Tilojen terveydenhoito-ohjelma on kattava ja rokotusohjelmalla on merkittävä rooli. Sekä nuorikko- että munittamotiloilla hygieniavaatimukset ovat erittäin suuret. Näistä syistä sekä emo- että tuotantopolven broilereita lääkitään hyvin harvoin.

Munantuotantoa seurataan viikottain

Noin kahdeksantoista viikon iässä nuorikot siirretään emokanaloihin, jossa tähän asti erillään kasvaneet, kanat ja kukot yhdistetään. Munittamot kuten myös nuorikkokasvattajat ovat DanHatchin sopimustuottajia. Kanat alkavat munia noin kuukauden kuluttua siirrosta. Haudontaan munia aletaan kerätä emojen ollessa noin 25 viikon iässä. Broileremot munivat noin 60 viikon ikään saakka.

Munintahuippu saavutetaan noin 28–30 viikon iässä. Broileremo munii munintajaksoissa. Munintajaksoissa munat tuotetaan peräkkäisinä päivinä ja jaksoja erottaa yksi tai kaksi munatonta päivää. Munintajakson pituus lyhenee munintahuipun jälkeen.

Haudontamunat kerätään useita kertoja päivässä. Munat desinfioidaan keruun jälkeen ja varastoidaan munintapäivän mukaan tiloilla. Varastoiden olosuhteet ovat tarkasti säädellyt. Munat haetaan hautomoon noin kahdesti viikossa. Hautomossa munat ovat hetken munavarastossa, jonka jälkeen ne siirretään haudontakoneisiin. Haudonta kestää 21 päivää. Haudonnan onnistumisen kannalta lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden on oltava oikeita ja niitä seurataan tarkasti. Broileremotilat lähettävät tuotantotietoja DanHatchille viikoittain. Dataa kerätään, jotta tuotantoa voidaan edelleen kehittää. DanHatchin ja Hankkijan yhteistyöpalavereissa dataa käydään läpi ruokinnan näkökulmasta.

Ruskuaispussi auttaa untuvikkoa selviämään ensimmäisestä päivästä

Haudontakoneista munat siirtyvät kuorijakoneisiin. Kuoriutumisen jälkeen untuvikot siirretään odottamaan kuljetusta tiloille. Hyvän alun kannalta nopealla untuvikkojen siirrolla ja untuvikot vastaanottavan tilan olosuhteilla on erittäin suuri merkitys lintujen kasvulle ja kehitykselle. Broilerhalli on edellisen lintuparven jälkeen pesty, desinfioitu ja kuivitettu. Rehu ja raikas vesi ovat valmiina odottamassa untuvikkoja. Untuvikko pärjää isolla ruskuaispussillaan ilman ravintoa jonkin aikaa myös kuoriutumisen jälkeen. Jotta kuitenkin varmistetaan, että untuvikko löytää mahdollisimman nopeasti rehua ensimmäisten päivien rehu on rehukuppien lisäksi annosteltu myös lattialle levitettyjen papereiden päälle.

Rehut tuotantovaiheen mukaan

Hankkijalla on nuorikoille nelirehuohjelma. Valikoimasta löytyy kaksi starttirehua, kasvatusrehu sekä esihaudontarehu. Munitusrehuja on emoille kaksi. Toinen alkumunintaan ja toinen muninnan loppuun. Kukoille on oma rehunsa. Hankkijan broileremojen rehut tehdään Turun rehutehtaalla rehulinjastolla, joka teknillisyydeltään sopii hyvin emorehujen valmistukseen. Tehtaalla on rehuaineiden erillisjauhanta ja uusi valmennin linjalla, jolla emorehut tehdään. Hankkijan ruokintakonsepteilla tuetaan lintujen kasvua tai munan tuotantoa.

DanHatch-konserni

• DanHatch-konsernin omistavat Tanskan suurimmat rehualan yritykset DLA Agro ja DLG.
• Samoin kuin DLA Agron omistama Hankkija Oy myös DanHatch Finland Oy toimii itsenäisenä yrityksenä Suomessa.
• Yritys tekee tiivistä yhteistyötä muiden Suomessa toimivien broilerialan yritysten kanssa.

Teksti: Erja Koivunen, Hankkija Oy
Kuvat: DanHatch Finland Oy