Maissia vehnän tilalle siipikarjan rehuun

Maissi on maistuvaa ja energiapitoista ja sen rehutekniset ominaisuudet ovat hyvät. Hankkija otti maisiin käyttöön broilereiden viljarehuissa sekä nuorikko- ja emorehuissa syksyllä 2018, koska suomalainen viljasato jäi heikoksi. Vehnän valkuaisen pitoisuus on ollut syksyn 2018 sadossa tavallista korkeampi. Tyypillisesti valkuaisen noustessa vehnän tärkkelyspitoisuus laskee. Tärkkelyspitoinen maissi on hyvä rehuaine kompensoimaan tärkkelyslaadultaan huonohkoa vehnää.
Hankkijan rehuissa maissin käyttö aloitettiin vähitellen ja käyttömäärät, joilla mennään satokauden yli, jäävät selvästi alle Keski-Euroopassa tyypillisten käyttömäärien

Maissista energiaa

Maissilajikkeita on useita ja ne eroavat toisistaan muun muassa satoisuudeltaan, ravintoainepitoisuudeltaan ja väriltään. Alhaisen kuitupitoisuuden, suuren tärkkelyspitoisuuden sekä melko suuren rasvapitoisuuden vuoksi maissin energia-arvo on hyvä. Valkuaista maississa on yleensä muita viljoja vähemmän.

Keltainen maissi sisältää keltaisia pigmenttejä, kryptoksantiinia ja ksantofyllia. Väriaineet siirtyvät linnun elimistöön. Keski-Euroopassa käytetään maissia lihalintujen täysrehussa 20-30 %. Korvattaessa isoja määriä muita viljoja pelkällä maissilla rehun kuitupitoisuus laskee.
Lihalintuja voimakkaasti maissilla ruokittaessa linnun nahan ja ihonalaisen rasvan väri muuttuu keltaiseksi. Useassa maassa nahanväriltään keltaisempi broileri on kuluttajien mieleen. Jos broilerin halutaan olevan nahaltaan niin sanotusti väritöntä, maissin käyttömäärä täysrehussa on tarpeen rajoittaa 17-22 prosenttiin, rehuvaiheesta riippuen.

Maissigluteenista valkuaista

Maissin proteiini voidaan jakaa kahteen tyyppiin, zeiiniin ja gluteeniin. Maissigluteeni on raakavalkuaisen määrältään ja aminohappopitoisuudeltaan zeiiniä parempi, sillä siinä on melko paljon lysiiniä. Maissigluteenia, jonka raakavalkuaispitoisuus on noin 680 g/kg kuiva-ainetta, käytetäänkin rehuteollisuudessa korvaamaan proteiinipitoisuudeltaan heikkolaatuista soijaa.

Maississa on muita viljoja vähemmän suolen sisällön viskositeettia lisääviä, ei-tärkkelyspolysakkarideja. Jos maissilla korvataan muita viljoja, suolen sisällön viskositeetti pienenee. Tällä voi olla edullisia vaikutuksia ravintoaineiden imeytymiseen.

Teksti: Erja Koivunen, Hankkija Oy