Opissa Aviagenin broilerikurssilla

Aviagenin Head of Sales & Technical Stuart Thomson ja Hankkijan siipikarjarehujen kehityspäällikkö Erja Koivunen.

Osallistuin marraskuussa Aviagenin broilerikurssille. Kurssilla oli luentoja broilerien genetiikasta, jalostuksesta, ruokinnasta ja terveydestä. Lisäksi luentoja oli tuotannon kannattavuudesta, broilerien tuotantodatan analysoinnista, broilerihallien ilmanvaihdosta, vesi- ja ruokintalinjojen valinnasta ja sijoittamisesta broilerihalliin sekä broileritilojen bioturvallisuudesta. Luennoitsijat olivat Aviagenin asiantuntijoita. Lisäksi tuottaja Skotlannista luennoi aiheesta ”Kuinka tuottaa laadukkaita lintuja”. Kurssilla oli osallistujia erittäin monesta maasta. Osallistujista osa omisti broileritiloja. Suurin osa osallistujista työskentelee yrityksissä tilaneuvojina.

Luentojen lisäksi kurssilla opeteltiin järjestelemään ja analysoimaan numerodataa broilerien tuotantotuloksista. Kurssin aikana tehtiin laaja ryhmätyö kuvitteellisista, mutta realistisista broilerien tuotantotuloksista. Ryhmätyössä vertailtiin kahta maantieteellistä kasvatusaluetta, jossa tuotantotulokset erosivat toisistaan merkittävästi. Ryhmätyö sisälsi laskentaa tuotannon kannattavuudesta. Samalla pohdittiin rehustuksen vaikutuksia sekä tuotantotuloksiin että lihakilon hintaan.

Vaikka maakohtaiset tavoiteltavat tuotantotulokset, muun muassa teurastuspaino sekä tuotanto-olosuhteet eroavat toisistaan, on maiden välillä valtavasti yhtäläisyyksiä. Jokaisessa maassa tavoitellaan hyvää rehunhyötysuhdetta, lintujen terveyttä ja hyvinvointia, mutta myös tehokasta ja kannattavaa tuotantoa. Broilerituotannon haasteet ovat globaalisti yhteisiä. Ulkomailla ja ulkomaalaisten kanssa keskustellessa muistuu aina mieleen, kuinka hienosti suomalainen broilerintuotanto pärjää kansainvälisessä vertailussa. Tautipaine on maassamme suhteellisen pieni, olemme alusta asti huomioineet bioturvallisuuden tuotantoketjussamme ja tulokset ovat huippuluokkaa. Pidetään hyväksi todetuiksi periaatteista ja ohjeista kiinni ja nautitaan tuloksista. Voin suositella kurssia lämpimästi kaikille alkutuotannon esimies- ja neuvontatehtävissä työskenteleville henkilöille.

Aviagen

Aviagen on Arbor Acres-, Indian River- ja Ross-broilerien jalostusyritys. Aviagenin emobroileriketju toimittaa teurasbroilerien isovanhempia ja vanhempia ympäri maailmaa. Teurasbroilerit kuoriutuvat yleensä maassa, jossa linnut teurastetaan. Suomessa kasvatetaan Ross-broilereita.