Parasta porsaille – hyvää syöntiä tukevat ratkaisut

Onnistuneeseen vieroitukseen tarvitaan hyvät kasvatusolosuhteet, parhaat mahdolliset porsasrehut ja osaavat hoitajat. Uudistettu porsasrehuohjelmamme helpottaa porsasrehujen valintaa. Porsaan ruoansulatus kehittyy kolmen kuukauden aikana täyteen toimintavalmiuteen. Vieroituksen onnistumista tuetaan porsaan syntymästä lähtien: varmistamalla riittävä ternimaidon saanti, häiriötön siirtyminen rehusta toiseen sekä hyvä porsitus- ja vieroitusosastojen hygienia.

Porsas sylissä

Uudet porsasrehuohjelmat helpottavat valintaa

Hankkijan porsasrehuohjelmat on päivitetty kevään aikana. Uudistuksella helpotetaan porsasrehujen valintaa tilakohtaisten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on porsaiden vastustuskyvyn ja elinvoimaisuuden parantaminen, ruoansulatustoiminnan kehittäminen ja porsaan sujuva ruokinta.

Super-ohjelma takaa parhaan mahdollisen rehuhyötysuhteen, kun kasvatusolosuhteet tai terveystilanne eivät rajoita onnistumista. Hyvä-ohjelma tukee ruoansulatuskanavan kehittymistä ja suolistoterveyttä hieman haasteellisemmissakin olosuhteissa. Se on paras vaihtoehto, kun halutaan luopua lääkinnällisestä sinkistä. Tarkka-ohjelma on ruoansulatuskanavan kehittymisen kannalta turvallinen vaihtoehto, joka soveltuu erinomaisesti myös hieman isompien porsaiden vieroitukseen.

Hyvä syönti jatkuu vieroituksen yli

Porsaan on opittava syömään kiinteää rehua jo ennen vieroitusta, jolloin syönti jatkuu tasaisena myös vieroituksen jälkeen ja ruokinnallisen häiriön riski pienenee. Hyvä syönti hyvällä rehuhyötysuhteella on taloudellisesti mielekästä. Hyvä kasvu nopeuttaa välikasvattamon kiertonopeutta. Olemme valinneet parhaat raaka-aineet porsasrehuihimme, joiden houkuttavuutta ja maittavuutta on parannettu lisäämällä niihin myös aromiaineita. Hyvin sulavat, maittavat raaka-aineet helpottavat siirtymistä rehuvaiheesta toiseen.

Vastustuskykyä ja elinvoimaisuutta tukevat ratkaisut

Teemme Hankkijalla vahvaa tutkimus- ja tuotekehitystyötä porsaiden vastustuskyvyn ja elinvoimaisuuden kehittämiseksi ruokinnallisin keinoin. Koska emakon istukka ei läpäise vasta-aineita, on vastasyntyneen porsaan saatava niitä riittävä määrä ternimaidosta nopeasti heti syntymän jälkeen. Emältä saadun passiivisen vasta-ainetason olisi riitettävä mahdollisimman pitkään. Porsaan oma vasta-ainetuotanto kehittyy hitaasti.

Tutkimusten mukaan Progut®- ja Progres ®- rehuaineilla voidaan tukea porsaiden vastustuskyvyn kehittymistä ja muuntaa suoliston mikrobistoa hyödylliseen suuntaan. Kun vastustuskyky on kunnossa, niin porsaalla on pienempi riski sairastua ripuliin. Ja kun suoli on kunnossa, niin ravintoaineiden imeytyminen paranee ja tuotanto tehostuu. Porsaat kasvavat paremmin ja paremmalla rehuhyötysuhteella. Ainutlaatuiset Progut- ja Progres on lisätty kaikkiin porsasrehuihimme.

Kuitu kehittää porsaan ruoansulatuskanavaa

Kuituoptimointi on huomioitu porsasrehuissamme. Oikein valikoiduilla kuiduilla sekä kehitetään ruoansulatuskanavaa että muunnetaan sen mikrobistoa, jolloin ruoansulatus paranee. Suoliston mikrobistoa tuleekin valmentaa jo ennen vieroitusta kuitua sulattavaan suuntaan.

Sopivasti valkuaista haponsidonta huomioiden

Hyvään kasvuun tarvitaan riittävä määrä ohutsuolisulavia aminohappoja oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Ylimääräinen, sulamaton valkuainen rasittaa sekä porsasta että ympäristöä. Pienellä porsaalla ei erity suolahappoa riittävästi, jotta sen mahan pH pysyisi valkuaisaineiden sulatukselle optimaalisella tasolla. Raaka-ainevalinnalla hallitaan porsasrehujen puskurikapasiteettia. Orgaanisilla hapoilla säädetään pH:ta alaspäin ja rehun pH:ta yleisesti nostavien ainesosien kuten kivennäisten ja valkuaisen määrä on tarkkaan optimoitu. Kivennäisten määrän pienentämisellä on myös ympäristöä säästävä vaikutus. Lisäksi kaikissa porsasrehuissamme on käytetty tuplataso fosforin sulavuutta parantavaa fytaasientsyymiä.

Hyvät eväät häiriöttömään vieroitukseen

Uusista Super-, Hyvä- ja Tarkka- porsasrehuohjelmistamme on helppo valita hyvää syöntiä tukevat, kasvattavat rehut. Varmistamalla vieroituksen häiriöttömyys voidaan toimittaa hyväkuntoisia ja -kasvuisia porsaita jatkokasvatukseen.