Progres® lisää emakon ternimaidon tuottoa ja vasta-aineiden pitoisuutta ternimaidossa

Progres® myös parantaa porsaiden kasvutulosta ja vieroituspainoa.

Porsaat tarvitsevat ternimaitoa

Emakoiden hedelmällisyyttä on saatu jalostuksen avulla parannettua huomattavasti. Kun 2000-luvun alussa keskimääräinen pahnuekoko oli alle 12, oli se vuonna 2017 jo lähes 17 porsasta. Valitettavasti emakon kyky tuottaa ternimaitoa ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin pahnuekoko. Porsas tarvitsee riittävän annoksen ternimaitoa heti synnyttyään, koska ternimaidon elintärkeät vasta-aineet pääsevät imeytymään suolesta verenkiertoon ainoastaan ensimmäisten 24 tunnin aikana. Vastasyntynyt porsas ei kykene itse tuottamaan vasta-aineita, vaan sen on saatava ne ternimaidosta. Jos ternimaitoannos jää alle neljänneslitraan, tulee porsaasta huomattavan altis taudinaiheuttajille. Suurissa pahnueissa porsaskuolleisuus nousee, jos emakon kykyyn tuottaa ternimaitoa ei panosteta riittävästi. Tutkimuksissa on havaittu, että noin kolmannes emakoista tuottaa liian vähän ternimaitoa turvatakseen pahnueen terveyden ja hyvän kasvun.

Progres® on Hankkijan kehittämä, patentoitu rehuinnovaatio

Progres® on maailman ensimmäinen ja ainoa havupuiden resiinihappoja sisältävä rehuaine. Hankkijan aluemyyntipäällikkö Shah Hasan viimeistelee parhaillaan Helsingin yliopistolle väitöskirjaansa, jonka yhden osatutkimuksen aiheena oli Progres®in vaikutus emakon kykyyn tuottaa ternimaitoa, ternimaidon koostumukseen, sekä porsaiden kasvuun. Tutkimukseen kuului kolme samanlaista koetta kolmella eri tilalla: kaksi Suomessa ja yksi Hollannissa. Kokeissa oli yhteensä 121 emakkoa. Progres®-ryhmän emakot saivat rehun mukana 5 g Progres®ia päivässä viikon ajan ennen porsimista. Kontrolliryhmä söi samanlaista rehua ilman Progres®-lisää. Porsaat punnittiin yksitellen heti syntymän jälkeen ja 24 tuntia myöhemmin. Näin saatiin arvioitua jokaisen porsaan saama ternimaitoannos. Ternimaidon tärkeimmän vasta-ainetyypin, Immunoglobuliini G:n (IgG) pitoisuus mitattiin pienestä ternimaitonäytteestä. Ternimaidon kuiva-aineen, rasvan, proteiinin ja laktoosin pitoisuudet mitattiin myös. Emakoilta otettiin lisäksi ulostenäyte suoliston mikrobiyhteisön analysoimiseksi. Porsaille ei annettu Progres®ia sisältäviä rehuja missään kokeen vaiheessa.

Progres®-ryhmän emakot tuottivat merkitsevästi enemmän ternimaitoa

Progres®-ryhmän emakot tuottivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän ternimaitoa kahdella kolmesta koetilasta. Jokaisella koetilalla kuitenkin ternimaidon IgG:n pitoisuus nousi merkitsevästi tuotteen lisäyksen myötä, keskimäärin 17-22% kontrolliryhmään verrattuna. Progres® ei vaikuttanut tiineyden kestoon, porsaiden syntymäpainoon tai syntyneiden porsaiden määrään, mutta elävänä syntyneiden porsaiden määrä nousi sen vaikutuksesta melkein merkitsevästi kahdella kolmesta koetilasta. Progres®-ryhmän emakoille syntyneet porsaat olivat 3-4 viikon iässä merkitsevästi painavampia kuin kontrolliryhmän emakoiden porsaat kahdella koetilalla.

Emakoilta otetuista ulostenäytteistä selvisi, että voihappoa tuottavien mikrobien määrä lisääntyi merkitsevästi Progres®in vaikutuksesta, ja samalla muutamien haitallisten mikrobiryhmien osuus väheni. Voihappo on haihtuva, lyhytketjuinen rasvahappo, jota syntyy suolen sisällössä hyvien bakteerien toimesta. Voihappo on suoliston terveyden kannalta tärkeä mikrobien aineenvaihduntatuote, koska se on paksusuolen solujen tärkein energiaravintoaine. Voihappoa tuottavien mikrobien yleistyminen ja haittamikrobien väheneminen Progres®-ryhmässä ennustaa siis parempaa suolistoterveyttä emakoille.

Kokeet kolmella tilalla siis osoittivat, että jopa vain seitsemän päivän aikana emakoille annosteltu Progres® parantaa emakon ternimaidon vasta-ainepitoisuutta, lisää ternimaidon tuottoa, parantaa emakoiden suoliston mikrobiyhteisön tasapainoa, ja tukee porsaiden kasvua ensimmäisten kriittisten viikkojen ajan.


Hannele Kettunen, kehityspäällikkö