Strateginen yhteistyö märehtijöiden ruokintatutkimuksessa tuo tulosta

kuva: www.Schothorst.nl

Hankkija on mukana useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimushankkeissa. Yksi tärkeistä yhteistyökumppaneistamme löytyy Hollannista, tehokkaan kotieläintuotannon maasta. Hollantilainen tutkimusasema Schothorst Feed Research koordinoi yhteistutkimushankkeita, joihin osallistuu useita eurooppalaisia rehuyrityksiä. Hankkeissa on omat osiot eri eläinryhmille. Hankkija on mukana nauta-, sika- ja siipikarjahankkeissa.

Ruokinta- ja tuotantokokeet tehdään tutkimusaseman omissa tiloissa. Heillä on 230 lehmän navetta, jossa voidaan mitata yksilöllistä rehunkulutusta. Tutkimusasemalla on myös mm. vasikkakasvattamo, porsitussikala, broilerkasvattamo ja munituskanala. Omassa laboratoriossa voidaan analysoida rehujen laatua ja sulavuutta sekä veriarvoja.

COR-tutkimushankkeet toteutetaan kahden vuoden jaksoina. Niihin osallistuvat rehuyritykset saavat ehdottaa ajankohtaisia tutkimusaiheita ja valita ehdotetuista aiheista kiinnostavimmat. Näin on mahdollista tehdä edullisesti myös perustutkimusta, joka liittyy vaikkapa perusrehuihin, ravintoaineiden tarpeisiin tai erilaisiin ruokintastrategioihin tietyssä tuotantovaiheessa.
Nautahankkeissa olemme saaneet kiinnostavia tuloksia esimerkiksi nurmirehujen vitamiinipitoisuuksista ja säilöntäajan sekä säilöntälaadun vaikutuksesta nurmisäilörehun vitamiinien säilyvyyteen. Seuraavassa hankejaksossa selvitetään mm. lehmien edullisinta ruokintastrategiaa loppulypsykaudella, vasikoiden juomarehuruokintastrategioita sekä antioksidanttien tarvetta ja hyötyjä. Tutkimushankkeet voivat liittyä myös suoraan rehuihin tai rehuaineisiin, kuten erilaisten rehulisäaineiden vertailuun tai magnesiumlähteiden hyväksikäyttöön.