Harmony – Satoisa laatukaura vientiin

Viljelykokemuksia uusista lajikkeista

Perniöläisen kasvinviljelytilan isäntä Kari Mynttisellä oli viljelyksessä nurmen ja muiden viljojen ohella Harmony -kauraa. Harmony on uusi satoisa elintarvike kaura, jolla on kysyntää myös vientimarkkinoilla.

Mynttinen kiinnostui Harmonysta sen satoisuuden, ison jyvän ja monipuolisten myyntimahdolli-suuksien vuoksi.

Harmony-lohkot ovat hiesu- ja savimaata. Keväällä kaura kylvettiin haasteellisissa olosuhteissa toukokuun 8. päivä. Kylvöpäivänä satoi lunta, mutta se ei estänyt kylvöjen etenemistä. Kylvön yhteydessä lannoituksessa annettiin typpeä 135 kg/ha. Alkukesän ollessa viileä kasvu ei lähtenyt tavanomaisesti kasvuun, vaan ta-vanomaista viileämpi sää edisti tiheään kylvetyn kasvuston pensomista. Korrenkasvuasteella kasvustolle annettiin typpeä 27 kg/ha.

Harmony tuottaa isojyväistä satoa. Tuhannen siemenen paino on virallisten kokeiden perusteella 46,8 g. Mynttinen on pyrkinyt varmistamaan laadukkaan sadon kahdella Moddus M –korrensäädekäsittelyllä. Ruis-kutukset tehtiin rikkakasvi- ja tautiaineruiskutusten yhteydessä. Kari kertoi, että kahteen kertaan tehty korrensäädekäsittely on ollut hänen mielestään tarpeellinen.

Elokuun puolessavälissä tiheät kasvustot näyttävät hyvältä, eikä lakoa ole havaittavissa. Harmonyn suhteen sato-odotukset ovat korkealla. Jos syksyn sääolosuhteet jatkuvat suotuisina, Harmonysta Mynttinen odottaa satoa vähintään 7 000 kg/ha.

Harmonya on saatavilla kevätviljojen siemenkaupassa. Tilaa siemenet omalta asiantuntijamyyjältäsi.