Kasvuohjelmalla enemmän valkuaista omasta pellosta

Vähäkyröläisellä Vanhalan tilalla seurataan tänä kesänä, miten rehuohran tuotantoon panostaminen vaikuttaa sadon määrään ja laatuun sekä soijan tarpeeseen lihasikojen ruokinnassa. Tilan pelloilla olevilla havaintokaistoilla lannoitus perustuu kahteen lietelannan lannoitustasoon. Tavoitteena on havainnollistaa, miten ohraa tulee viljellä, jotta pellolta saadaan laadukasta ja hyvää rehuviljaa. Havaintokaistoja viljellään Hankkijan Kasvuohjelman mukaisesti ja verrokkina on viljely minimipanostuksella.

Lihasian ruokinta perustuu Vanhalan tilalla vilja-tiiviste –ruokintaan. Viljan laadulla on iso vaikutus taloudelliseen tulokseen. Onnistuneessa viljanviljelyssä, jossa hehtaarisadot ovat nykylajikkeiden potentiaalien mukaiset, peltoalaa vapautuu esimerkiksi härkäpavun viljelyyn. Hyvän rehuviljan ominaisuuksia ovat korkea hehtolitrapaino, jolloin saadaan ruokintaan energiaa tärkkelyksestä ja riittävä valkuainen. Laadukkaan rehuviljan tuotanto edellyttää oikean lajikkeen, asianmukaiset kasvinsuojelutoimenpiteet sekä riittävästi ravinteita, vettä ja lämpöä.

Havaintokaistojen seurannat ovat ajankohtaisia, sillä valkuaiskasvien viljely kotimaassa yleistyy ja tällöin soijariippuvuutta voidaan vähentää. Sikojen ruokinnassa puolet valkuaisesta on mahdollista saada laadukkaasta viljasta.

Uusi ruokintakonsepti puolittaa soijan käytön

Hankkija Oy ja Snellmanin Lihanjalostus Oy ovat yhdessä kehittäneet uuden lihasikojen ruokintakonseptin sianlihantuotannon soijariippuvuuden vähentämiseksi. Uutta ruokintamallia on testattu Vanhalan tilalla, jossa loppukasvatus on soijaton. Uusi ruokintakonsepti mahdollistaa kotimaisen sika-aineksen lihantuotantopotentiaalin täyden hyödyntämisen.

Soijaton loppuruokinta nostaa lihaprosenttia merkittävästi ja samalla saavutetaan genetiikan mahdollistama korkea teuraspaino. Tämä parantaa sikatilan valkuaisomavaraisuutta sekä tilan taloudellista tulosta merkittävästi. Uusi ruokintakonsepti puolittaa soijan käyttötarpeen sianlihan tuotannossa ja alentaa rehukustannusta. Parempi lihakkuus tuo lisäarvoa sian kasvattajalle.