Niklas BOR kaura kemiallisesti peitattu
Tuotekoodi: NIKLAS1PS

Niklas BOR kaura kemiallisesti peitattu

Tuotekoodi: NIKLAS1PS

Tuotekuvaus

Myllylaatua parhaimmillaan
Tuotepakkaus:

paino: 1000,00 kg

Niklas on aikaisista kauroista sekä satoisin että isojyväisin ja haastaa myöhäisempiäkin lajikkeita myllykauran raaka-ainetuotannossa. Tämän laadukkaan, erityisesti myllykäyttöön soveltuvan kauran tuotanto on mahdollista koko Suomessa.Avainominaisuudet:
• Yksi aikaisimmista ja kasvuaikaan nähden satoisimmista kauralajikkeista
• Aikaisten kaurojen suurin jyväkoko, valkoinen jyvä
• Hyvä laonkestävyysSato:
Niklas on yksi aikaisimmista kauralajikkeista. Satoisuus ja aikaisuus huomioiden Niklas on erittäin kilpailukykyinen sadon tuottaja myös lähes kymmenen päivää myöhäisempiin lajikkeisiin verrattuna.

Sadon laatu:
Niklaksen sadon laatu on erinomainen. Tuhannen jyvän paino on aikaisista lajikkeista korkein ja se on useita myöhäisiä myllykauralajikkeita isojyväisempi. Alle 2 mm:sten jyvien osuus sadosta on pieni. Hehtolitrapaino on hyvä. Niklaksen valkuais- ja rasvapitoisuudet ovat keskimääräistä parempia. Niklaksen kuoripitoisuus on melko alhainen ja jyvä on valkoinen.

Käyttötarkoitus:
• elintarvikkeet
• rehut
• vienti

Viljelysuositus ja maalaji:
Suositellaan vyöhykkeille I, II, III, IV. Niklas soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille. Niklas menestyy myös kauran päätuotantoalueen multavilla ja eloperäisillä mailla. Hyvin rehevissä kasvustoissa kasvunsääteen käyttö varmistaa hyvälaatuisen sadon.

Kasvuaika:
Niklas on aikainen kaura, kasvuajaltaan päivän Eemeliä ja Meeriä myöhäisempi.

Korsi:
Niklaksen laonkestävyys on hyvä. Korsi on hieman pidempi, joka kuivissa oloissa on eduksi.

Taudinkestävyys:
Niklaksen taudinkestävyys on aikaisten kaurojen keskimääräistä tasoa. Siemenen peittaus ja tautientorjunta ovat tarpeen, jos kauraa viljellään yksipuolisesti ja etenkin suorakylvössä.