Thorus kevätvehnä toi huippusatoja kotieläintiloille

Kaavio Thorus kevätvehnän lannoituksesta

Kasvukausi 2019 suosi kevätvehnää Etelä- ja Lounais-Suomessa, siellä kasvustot olivat tasaisia ja tiheitä. Yara Kotkaniemen tutkimustilalla saatiin Thorus -kevätvehnästä lähes 8500 kilon ruutusato, mutta ympäristökorvauksen sallima typpimäärä ei aivan riittänyt myllyvehnältä vaadittuun valkuaistasoon.

Kylvölannoituksena annettiin 120 kilon typpilannoitus YaraMila Y 10, (500 kg/ha). Lisälannoitus kasvukaudella tehtiin sekä korrenkasvuvaiheessa että tähkälle. Lisälannoitus nosti satoa 780 kg ja valkuaista merkittävät 1,2 %-yksikköä. Lisälannoituksella sato täytti myllyvehnän vähimmäislaatuvaatimuksen 11,5 % valkuaista, mutta pelkän kevätlannoituksen saanut erä olisi mennyt suoraan rehuksi. Tosin hyvä hehtaarisato korvaa heikomman hinnan.

Vehnä on sika- ja siipikarjatiloilla merkittävä rehun raaka-aine. Thorus -lajike kiinnostaa varmasti kotieläintiloja hyvän satoisuutensa takia. Tilan karjanlantaa kannattaa käyttää osana lannoitusta, sillä se nostaa valkuaistasoa, koska lannasta vapautuva typpi tulee käyttöön vasta, kun vehnän valkuainen muodostuu heinäkuussa. YaraMila ja YaraBela lannoitus kohdistetaan kylvöön ja korrenkasvuvaiheeseen, jotta saadaan suuri satopotentiaali tehokkaasti käyttöön.

YaraVita lehtilannoitus kannattaa ottaa pysyväksi osaksi ruiskutusohjelmaa, pieni lisäpanostus varmistaa, ettei huippusato jää hivenistä kiinni.

Anne Kerminen
Kehityspäällikkö
Yara Suomi