Thorus kevätvehnä hyötyi lisälannoituksesta

Satoisa kevätvehnä on varma sadontuottaja ja laadukas sato sopii useampaan käyttötarkoitukseen. Hyvän sadon ja korkean valkuaisen tuottaminen vaatii kuitenkin panostusta kasvukaudella.

YaraMila Y 10 hyvään alkukehitykseen

Vankka ja nopeasti kehittyvä oras tarvitsee hyvät olosuhteet jo keväällä. Lämmön ja kosteuden lisäksi on kaikkien ravinteiden oltava kasvin käytössä orastumisesta asti. Yara Kotkaniemen koetulokset osoittavat, että erityisesti fosforilla ja rikillä on selvä vaikutus versojen ja myöhemmin tähkien määrään. Näiden sekä kaliumin lannoitusmäärän on vastattava viljavuustutkimuksen osoittamaa tarvetta. Alkukesän nopean kasvurytmin turvaamiseksi tarvitaan typpeä tutkitusti noin kaksi kolmasosaa kokonaismäärästä. Kylvölannoituksen olisi riitettävä noin 5 000 kilon satoon asti.
Kylvölannoitus 500 kg YaraMila Y 10 riitti tässä kokeessa 7 700 kilon hehtaarisatoon hyväkuntoisella maalla. Oheinen koetulos osoittaa, että sen lisäksi Thorus vehnä hyödynsi korrenkasvuvaiheessa annetun YaraBela Axan (74 kg/ha) lisälannoituksen sadon parantamiseen (780 kg/ha) ja toisella saman suuruisella lisälannoituksella tähkälle saatiin lisäksi 1,2 %-yksikön nousu valkuaiseen. Onnistunut lisälannoitus varmistettiin tehokkaalla kasvinsuojelulla.

Thorus

Anne Kerminen
Kehityspäälikkö
Yara Suomi

Liittyvät tuotteet