TrekkerBOR on satoisa ja sulava kokoviljasäilörehu

Nautaeläinten ruokinta perustuu yleisesti säilörehuun. Kokoviljasäilörehu on hyvä vaihtoehto säilörehulle tai sitä voidaan käyttää nurmisäilörehun täydentäjä. Viljoilla on mahdollista tuottaa yhtä suuri kuiva-ainesato kuin parhailta säilörehunurmilta eli noin 9 000–10 000 kg ka/ha.
Luonnonvarakeskus tutki viljalajikkeiden soveltuvuutta kokoviljasäilörehuruokintaan vuosina 2012 ja 2013. Kokeessa oli mukana kaksitahoinen Trekker-ohra. Kokeessa korjuu tehtiin taikinatuleentumisvaiheessa, joka vaihteli lajikkeiden välillä.
Trekker on erittäin satoisa, kokeessa kuiva-aine satoa saatiin 8 000 - 11 000 kg ka/ha. Ohran kuiva-ainepitoisuus on keskimäärin muita viljalajeja matalampi, mutta sen sijaan sulavuus (D-arvo) on keskimääräistä korkeampi. Korkea D-arvo kompensoi pienempää kuiva-ainesatoa. Mitä korkeampi on D-arvo, sitä maittavampaa rehu on nautaeläimille. Tunnetusti Somtri-ruisvehnää on pidetty ylivoimaisena kokoviljasäilörehuna kuiva-ainesadoltaan, mutta kokeen perustella sen D-arvo oli viljoista alhaisimpien joukossa.

 
Kuva 1. Lajikekohtainen keskimääräinen sulavuus (D-Arvo) vuosina 2012 ja 2013.

Kokoviljasta tehtyyn rehun laatuun vaikuttavat monet eri tekijät ja sen koostumus voi vaihdella todella paljon. Korjuuajankohdalla, -tavalla ja lajikevalinnalla vaikutetaan D-arvoon sekä kuiva-ainepitoisuuteen. Kasvuolosuhteet muiden tekijöiden ohella vaikuttavat rehun laatuun.
Kokoviljasäilörehun tuotantoon Trekker soveltuu erittäin hyvin lajikeominaisuuksiensa vuoksi. Hyvä sulavuus, satoisuus ja ominaisuus tuottaa isojyväistä satoa sekä korkea hehtolitrapaino tekevät lajikkeesta erittäin hyvän kokoviljasäilörehutuotantoon. Viljelyominaisuuksiltaan Trekker on viljelyvarma lajike, joka soveltuu viljelyyn eri maalajeille III-vyöhykkeelle asti. Lajikkeella on luja korsi ja taudinkestävyys on hyvällä tasolla.

Lähde: Luke; Eri viljalajikkeiden satoisuus ja rehuarvo kokoviljasäilörehuksi korjattuna.