Hukkakauran torjuntavalmiste Axial 50 EC poistuu, mutta kemialliseen torjuntaan löytyy ratkaisuja

Axial 50 EC -valmisteen rekisteröinti päättyy, kun Tukes on päättänyt olla uusimatta Axial 50 EC -valmisteen rekisteröintiä Suomessa.

Poistumisajat ovat seuraavat:
- Markkinointi, myynti ja toimitukset sallittu 31.7.2023 asti.
- Käyttö sallittu 31.1.2024 asti, johon mennessä varastot on hävitettävä.

Axialia voi siten käyttää vain kasvukauden 2023 ajan hukkakauran torjuntaan. "Uusi" rikkakasvi, varsin haitallinen rikkakananhirssi, on nostanut päätään viime vuosina. Tutkimuksien mukaan Axial tehosi myös rikkakananhirssiin erittäin hyvin.

hukkakaura

Hukkakauran kemiallinen torjunta muilla valmisteilla

Hukkakauran kemiallisen torjunnan mahdollisuuksien valikoima ei Axialin poistumisen myötä tyhjene kokonaan. On kuitenkin muutama oleellinen asia, joka tulee nyt huomioida.

Oikea kemiallisen torjunnan käsittelyajankohta on oleellista torjuntatuloksen kannalta. Markkinoille jäävä tuote Puma Extra tulee ruiskuttaa kasvustoon viimeistään viljan 1-solmuvaiheessa. Maalajista, muokkaustavasta ja alkukasvukauden sääolosuhteista riippuen hukkakauran itäminen voi tapahtua pitkällä aikajänteellä kasvukauden aikana. Puma Extra tavoittaa tietenkin vain ne hukkakaurayksilöt, jotka ovat itäneet käsittelyhetkellä. Puma Extra on hyväksytty myös ohralle.

Muut hukkakauraan tehoavat valmisteet; Rexade, Attribut C, Broadway ja Avoxa säilyvät valikoimassa. Käyttö on sallittu tuotteesta riippuen vehnillä, ruisvehnällä ja rukiilla. Niiden teho hukkakauraan ei tutkimusten mukaan ole kuitenkaan Axialin veroinen, vaikka onkin yli 90%. Lisäksi niitä koskee sama varhaisen käsittelyn periaate kuin Puma Extraa: käsittely tulee tehdä viimeistään, kun vilja on 2-solmuvaiheessa.

Torjuntatuotteiden teho hukkakauraan sen eri kasvuasteissa

Yleinen huomioitava asia on myös jäljelle jäävien tuotteiden teho hukkakauraan sen eri kasvuasteissa. Axial tehoaa erittäin hyvin varhaisessa lippulehtivaiheessa (BBCH 37) olevaan hukkakauraan. Suorakylvöpelloilla on nähty lukuisia tilanteita, joissa miltei röyhyllä olleen hukkakauran kasvu tyrehtyi Axial-käsittelyn jälkeen. Valikoimaan jäävien tuotteiden teho on hyvä vain pieniin hukkakaurayksilöihin.

Hukkakauraa voidaan torjua myös leveälehtisistä viljelykasveista tehokkaasti. Agil kuuluu tämän sektorin tuotteisiin. Tämä tulee tietysti huomioida nyt viljelykierrossa eri tavoin kuin aiemmin.

Rikkakananhirssin torjunta

Rikkakananhirssi itää pitkällä aikavälillä kasvukauden aikana. Juuri siksi Axial on sen torjunnassa aivan erinomainen. Jäljelle jäävät, yllä mainitut hukkakaurantorjunnan tuotteet, johtavat väistämättä heikompaan torjuntatulokseen, jos/kun rikkakananhirssiä itää myöhemmin kasvukaudella, C4-kasvin luonteen mukaisesti.

Axial 50 EC:n tehoaine, pinoksadeeni, on EU:ssa uudelleen arvioitavana

Arviointiprosessi on viivästynyt osittain siksi, että sen aikana on täytynyt tehdä lisätutkimuksia. Tämä vie aikaa. EU-arvioinnin viivästymisen ja Suomessa noudatettavan varovaisuusperiaatteen vuoksi Tukes päätti olla uusimatta rekisteröintiä. Baltian maissa ja Ruotsissa Axial viranomainen päätyi toiseen ratkaisuun: Axial pysyy siellä käytössä lisätutkimusten ajan.

Tukesilta saadun tiedon mukaan Swipe-valmisteelle, joka on identtinen Axial 50 EC:n kanssa, valmistellaan samanlaista päätöstä.