Ota kasvuaika huomioon viljan tautitorjunnassa

 

Tämän kesän olosuhteet ovat olleet suotuisia viljan lehtilaikkutaudeille.
Vehnän ruskolaikku kiipeää vehnän tähkään ja jyviin, mistä on seurauksena pienet ja kurttuiset jyvät, jotka eivät vehnämyllyyn kelpaa. Lehtilaikkutaudit
syövät myös ohran jyväkokoa, mikä johtaa rehuohralla alhaiseen rehuarvoon ja mallasohralla alhaiseen lajitteluasteeseen. Vehnän ja ohran taudit pitää siis torjua, jotta sadosta saa sille kuuluvan parhaan hinnan markkinoilla.

 

Kasvuaika pitää tänä kesänä ottaa huomioon tautitorjunnassa:

Mikäli vehnän T3- ja ohran T2-vaiheessa ollaan kalenterin mukaan myöhässä (kylvöajasta, lajikkeesta, lannoituksesta,
viljelyvyöhykkeestä jne. johtuen), kannattaa
tautiaine ja annos valita niin, että vältetään kasvuajan pitkittymistä.
Em. tapauksissa käytä vehnällä Amistarin alimpia käyttömääriä ja ohralla Bravo Premium-seoksia.

 

Kasvuajan huomioon ottavat suositukset viljan tautitorjuntaan:

Vehnä, kuten esim. Epos ja Amaretto sekä vehnät pohjoisilla
viljelyalueilla:
Amistar 0,25 l + Zenit 0,5 l + Karate WG 0,4 kg /ha
(Zenitin sijaan käy myös Bravo Premium 1,0 l)

Ohra, etenkin pitkän kasvuajan lajikkeet, esim. Annabel,
Barke, Quench, Tipple:
Bravo Premium 1,0 l + Menara 0,25 l /ha + Moddus M

Huom. Bravo Premiumin kanssa ei sovi sekoittaa
lehtilannoitteita.

 

Arto Markkula / Syngenta Crop Protection A/S

® Syngenta Group Company: Amistar, Bravo Premium, Karate,
Menara, Moddus M, Zenit, Logran


 

Lue aina kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeet ja noudata niitä.
Käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet www.hankkija.fi