Viljan laontorjunta

Viljan kauppakelpoisuus perustuu vahvaan korteen
 
Lakoontuneesta kasvustosta korjataan ani harvoin laatuviljaa. Tulevana syksynä ja talvena viljan markkinatilanne tulee olemaan haasteellinen, sillä tarjonta ylittää kysynnän. Vain riittävä laatu varmistaa viljan menekin.

Viljan laadun perusta on vahva ja normaalisti kehittynyt korsi. Mikäli lohkolla on viime vuosina esiintynyt lakoa, tulee sitä ilman vastatoimia todennäköisesti esiintymään jatkossakin. Ohran, kevätvehnän ja kauran korrenvahvistus alkaa tyvestä.
 
T1-vaiheessa annetun korrensäädön edut:

  • Vaikutus kohdistuu korren tyveen, jonka
    varassa koko kasvi seisoo
  • Käsittelyn voi yhdistää myöhästettyyn rikkakasviruiskutukseen
  • Yliannostuksen riskiä ei käytännössä ole
  • Jälkiversontariski pienenee, koska käsittely tasapäistää kasvustoa
  • Käsittely tulee tehtyä, eikä ole säiden armoilla lippulehtivaiheessa
  • Ohran niska taittuu normaalisti, eikä tähkä jää pystyyn kosteutta keräämään
  • Tarpeen tullen korrenvahvistusta voi jatkaa lippulehtivaiheessa, jolloin voi käyttää varovaista annosta
T1-vaiheessa (korrenkasvun alku) ruiskutettu Moddus M vahvistaa viljan korren tyveä ja estää lakoa.

Mahdolliset tankkiseokset:

Ohra: Moddus M 0,2 l/ha (monitahoinen 0,3 l) + Menara (tai Zenit) + Logran + MCPA
Kaura: Moddus M 0,2 l/ha + Amistar + Zenit + Logran + MCPA
Kevätvehnä: Moddus M 0,2 l/ha + Zenit + Logran + MCPA
Hukkakaura ohrasta ja vehnästä: Moddus M + Axial + Zenit

Kosteiden olojen jatkuessa etenkin monitahoinen ohra sekä kaura multavilla mailla tarvitsevat vielä täydennyksen säätöä T2- vaiheessa (lippulehden tullessa esiin).

Arto Markkula / Syngenta Crop
Protection A/S

Kalle Erkkola / Berner Oy