Kirvat ovat lähteneet liikkeelle

Kirvat ovat lähteneet liikkeelle

Viljoissa on tavattu paikoitellen runsaasti kirvoja. Ensimmäisenä tulevat siivelliset yksilöt, jotka alkavat lisääntyä kasvustossa. Lämpimissä oloissa ne lisääntyvät nopeasti ja runsaana esiintyessään aiheuttavat imentätappioita. Imentätappioiden lisäksi kirvat levittävät viljan kääpiökasvuviroosia.

Torjunnan kynnysarvot viljoilla ovat:

- Pensomisvaiheessa kirvoja joka viidennessä kasvissa

- Korrenkasvun aikaan 5 kirvaa/korsi

- Tähkimisvaiheessa 10 kirvaa/tähkä

Torjunta olisi hyvä kohdistaa ensimmäisiin kasvuston yläosiin ilmestyviin yksilöihin. Kuumuudessa kirvat liikkuvat korren tyvelle, mistä niitä on nykyisin käytettävissä olevilla aineilla hankala saavuttaa. Pyretroidit (esim. Karate Zeon ja Mavrik ) ovat kosketusvaikutteisia ja muodostavat hyönteisiä karkottavat pinnan kasviin. Teppeki on sisävaikutteinen ja vaikuttaa kirvoihin niiden imiessä kasvia. Teppeki liikkuu kasvissa ainoastaan ylöspäin. Mavrik ja Teppeki ovat haitattomia kirvoja syöville leppäkertuille ja kukkakärpäsille.

 

Oikeat suuttimet ja oikea ruiskutustekniikka

Kirvoja ohrassa
Kirvoja ohrassa

Kirvojen sijainti kasvustossa on otettava huomioon ruiskutuksessa ja kaikki aineiden on osuttava oikeaan paikkaan. Aineilla onkin saatava mahdollisimman hyvä peitto kasveihin, joten suurehko vesimäärä varmistaa peiton. Korren tyvellä lymyävät kirvat saa torjuttua ainoastaan osumalla niihin suoraan. Ilma-avusteiset ruiskut puhaltavat ruiskutteen kasvustoon niiden tyveä myöten. Perinteisissä ruiskuissa vesimäärä ja paine pitää säätää niin, että ruiskutetta saa riittävästi myös viljan tyvelle.

Suositeltavia suuttimia ovat sellaiset, joissa viuhka on kallistettu joko eteen- tai taaksepäin, tai kaksoisviuhkasuutin josta löytyy suuntaus sekä eteen että taakse. Vesimäärä on oltava vähintään 200 l/ha ja kaksoisviuhkan kanssa jopa enemmän, koska sillä vesimäärä ja samalla voima per ”viuhka” puolittuu. Myös paineen pitää olla kaksoisviuhka suuttimissa riittävän korkea, jotta ruiskute saavuttaa viljakasvuston tyven. Korkeampi paine tarkoittaa pienempää pisarokokoa, jolloin kattavuus ja peittävyys paranee. Samalla pisarakoon pienentyessä tuulikulkeuman riski kasvaa, mikä pitää huomioida ruiskutusolosuhteiden osalta.

Ota huomioon valmisteita koskevat suutin- ja suojaetäisyysvaatimukset sekä pölyttäjien suojelu.

 
Kääpiökasvuviroosi kaurassa
Kääpiökasvuviroosi kaurassa ja vehnässä
Kääpiökasvuviroosi vehnässä